0

بیش از 450 کارشناس خبره

0

تنها اجرا کننده اتوماسیون در تمام سطوح

0

رتبه اول شورای عاالی انفورماتیک

0

بیش از ربع قرن تجربه در صنایع مختلف

معرفی برخی از محصولات ، خدمات و راهکارها