0
رتبه اقتصادی کشور
0
کارشناس و متخصص
0
مشتری
0
پروژه

آشنایی با شرکت ایریسا

جوایز و افتخارات

مشتریان نام آشنایی که به ایریسا اعتماد کرده اند

msc

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

hosco1

شرکت فولاد هرمزگان جنوب

شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

foolad sang

شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان

شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

بانک کشاورزی

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت فولاد سفید‌دشت

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت وروق خودرو چهارمحال و بختیاری

شرکت آهن و فولاد ارفع

شرکت ذوب آهن اصفهان

راه آهن جهوری اسلامی ایران

شرکت مجتمع فولاد اردکان

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز

سازمان حفاظت  محیط زیست

شرکت مخابرات ایران

به ایریسا بپیوندید...

شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون - ایریسا همواره به دنبال همکاری با افراد متخصص، حرفه‌ای و تاثیرگذار است. شما می‌توانید آخرین فرصت‌های شغلی موجود در مجموعه ایریسا را مشاهده کرده و جهت بررسی‌های بیشتر، رزومه خودتان را برای موقعیت شغلی مرتبط ارسال نمایید.

به ایریسا بپیوندید...

شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون - ایریسا همواره به دنبال همکاری با افراد متخصص، حرفه‌ای و تاثیرگذار است. شما می‌توانید آخرین فرصت‌های شغلی موجود در مجموعه ایریسا را مشاهده کرده و جهت بررسی‌های بیشتر، رزومه خودتان را برای موقعیت شغلی مرتبط ارسال نمایید.

به ایریسا بپیوندید…

شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون – ایریسا همواره به دنبال همکاری با متخصص، حرفه‌ای و تاثیرگذار است. شما می‌توانید آخرین فرصت‌های شغلی موجود در مجموعه ایریسا را مشاهده کرده و جهت بررسی‌های بیشتر رزومه خودتان را برای موقعیت شغلی مرتبط ارسال نمایید.