معرفی بخش سیستم های اطلاعاتی

معرفی بخش سیستم های اطلاعاتی

بخش سیستمهای اطلاعاتی شرکت ایریسا با برخورداری از حدود ۳۰۰ نفر کارشناس مجرب متخصص در حوزه های مهندسی نرم افزار، مهندسی صنایع و سایر رشته های مرتبط رسالت ارائه سیستمهای مدیریتی و اطلاعاتی یکپارچه به مشتریان خود را برعهده دارد. ساختار سازمانی این بخش مبتنی بر ساختار ماتریسی قوی تبیین شده  و مدیران پروژه ها نقش آفرینان کلیدی در این عرصه به حساب می آیند. از منظر شرکت ایریسا سیستم اطلاعاتی یک کارکرد سازمانی (business function) است همانند فروش و بازاریابی، مالی، تولید و عملیات، منابع انسانی و … مشتمل بر برنامه‌ریزی، توسعه، پیاده‌سازی و نگهداشت سخت افزارها و نرم افزارها یا بطور کلی فناوری اطلاعات (IT) و ترکیبی از سیستم‌های کاربردی (applications portfolio) که افراد آنها را بکار می‌گیرند تا اهداف سازمان را پشتیبانی نمایند.

ویژگیهای شاخص این سیستمها عبارتند از
 فرایند-محوری
 مدیریت گرایی
 یکپارچگی
 گستره سازمانی و جامعیت
 گسترش پذیری
 قابلیت بالا در مناسب سازی
 پشتیبانی مطمئن