جهت اطلاع از نتایج اولیه آزمون استخدامی ایریسا که در تاریخ 97/12/5 برگزار گردید ، اطلاعات مربوطه را وارد نموده و نتیجه آزمون را مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است که این نمرات ،نتایج اولیه می باشد و جهت انجام مراحل استخدامی به نفرات برگزیده به صورت تلفنی اطلاع رسانی خواهد شد.