معرفی بخش شبکه و زیر ساخت

معرفی بخش شبکه و زیر ساخت

  پس از تشکیل شرکت ایریسا در سال ۱۳۷۱ و انجام پروژه های متنوع در سازمان‌های مختلف و گسترش استفاده از سیستم‌های‌ کامپیوتری در سازمان‌ها , صنایع و شرکت‌ها ، بهره‌مندی از زیرساخت و شبکه های کامپیوتری که بر اساس اصول مهندسی شبکه و استانداردهای مربوطه طراحی و پیاده سازی شده باشد به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شد.
لذا از شرکت ایریسا به عنوان یکی از شرکت‌های صاحب نام انفورماتیکی انتظار میرفت تا در پاسخ به نیاز مشتریان در این حوزه وارد شده و رسالت خویش را در خصوص مشارکت در پروژه‌ها و ارائه راه حل‌های مناسب در زمینه طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری برای سازمان‌ها و صنایع ایفا نماید.
بنابراین نیاز امور شبکه و زیر ساخت در سال ۱۳۸۱ به بطور مستقل در کنار سایر بخش‌های قبلی شرکت تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود.
امور شبکه و زیرساخت شرکت ایریسا در حال حاضر با بهره مندی از توان فنی و تخصصی بیش از۵۰ نفر کارشناس و تکنیسین‌ در زمینه های مرتبط با زیر ساخت و شبکه های کامپیوتری و همچنین امنیت اطلاعات و مطابق با استانداردها و فنآوری روز و نیاز بازار، پروژه‌های ارزشمندی را در سطح ملی برای سازمان ها و صنایع مختلف با موفقیت به انجام رسانده است و یا در حال اجرا می باشد.
این واحد با اعتقاد به نقش محوری نیروی انسانی در دستیابی به اهداف، اقدام به جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و پرتوان نموده است و به منظور کسب دانش فنی و دستیابی به فنآوری های روز در زمینه فعالیت های خود، به آموزش، پژوهش و تحقیق در این حوزه اهتمام خاص می ورزد.
انجام کیفی پروژه ها مطابق برنامه زمان بندی و کسب رضایت مشتریان از اهداف مهم این واحد در اجرای پروژه ها و ارائه خدمات میباشد.