معرفی سیستم های حوزه MSS

در سیستم مدیریت استراتژیک کلیه امکانات و قابلیت های لازم برای اجرای دقیق و جامع فرآیند مدیریت استراتژیک، دیده شده تا سازمان بتواند استراتژی های خود را در قالب اهداف استراتژیک، در سطوح مختلف برنامه ریزی شکسته و برای تحقق آنها از طریق تدوین اقدامات ابتکاری، برنامه ریزی لازم را صورت دهد. سپس با تدوین سنجه های عملکردی مناسب به صورت دوره ای نتیجه تلاش های صورت گرفته و وضعیت نهایی خود را نسبت به استراتژی های تدوین شده، ارزیابی نماید. قابل توجه است که شکست و توزیع اهداف و برنامه های کلان سازمان، تا پایین سطح سازمان و پیگیری تحقق آن ها در طول سال بدون استفاده از چنین سیستمی امری کاملاً دور از ذهن و غیرقابل اجراست ولی سازمان با بکاگیری این سیستم نه تنها اجرایی شدن فرآیند مدیریت استراتژیک بر مبنای روش کارت امتیازی متوازن (BSC ) را به خوبی و راحتی در سازمان پیگیری می نماید بلکه این امکان را خواهد یافت تا عمده زمان و انرژی خود را بر روی مدیریت این فرآیند تمرکز داده و در دراز مدت نتیجه دو چندانی را از تلاش های خود، دریافت نماید.

همچنین سیستم مدیریت استراتژیک با اتصال به سیستم ارزیابی عملکرد سازمان  امکان واکشی اطلاعات سنجه های عملکردی از سیستم های اطلاعاتی سازمان (توسط سیستم گزارشات تحلیلی بر خط) را فراهم خواهد نمود که پایش سریع، دقیق و انعطاف­پذیر عملکرد سازمان، در قالب گزارشات تحلیلی و نموداری را امکان پذیر می سازد.

در ارائه توصیفی جامع از سیستم مدیریت فرآیندهای سازمان، به 5 بخش کلیدی می­توان اشاره نمود:

تدوین و تحلیل فرآیندهای کسب و کار سازمان
پایش و تحلیل فرآیندهای کسب و کار سازمان
تدوین و تحلیل فرآیندهای سیستمی
تدوین و تحلیل کارکردهای سیستم
مدیریت تغییرات فرآیندهای کسب و کار سازمان

با توجه به بخش­های مذکور برای این سیستم، میتوان موارد ذیل را به عنوان قابلیت­های کلیدی سیستم مدیریت فرآیندهای سازمان نام برد:

مدیریت سطوح شکست و شناسنامه فرآیندهای سازمان
مدیریت نقشه فرآیندهای سازمان
بررسی و تحلیل یکپارچگی فرآیندهای سازمان
بررسی و تحلیل End-to-End<بودن فرآیندهای سازمان
بررسی مغایرت های موجود در فرآیندهای سازمان
تدوین سنجه های عملکردی برای سنجش سطح کارایی فرآیندهای سازمان
ارتباط با سیستم BEM جهت دریافت اطلاعات سنجه های عملکردی فرآیندها
تدوین ارتباط فرآیندهای کسب و کار با فرآیندهای سیستمی
تهیه گزارشات تحلیلی جامع از اطلاعات فرآیندهای سازمان
مدیریت تغییرات فرآیندهای کسب و کار سازمان و حفظ یکپارچگی آن با فرآیندهای سیستمی.

در توصیف سیستم گزارشات تحلیلی و مدیریتی و هوش سازمانی، می توان به قابلیت های کلیدی ذیل اشاره نمود:

اتصال به سیستم های اطلاعاتی سازمان
واکشی اطلاعات از سیستم های اطلاعاتی سازمان
ساخت گزارشات تحلیلی و مدیریتی متنوع و انعطاف پذیر
قابلیت نگاه به داده های سازمان از ابعاد متفاوت
تبدیل داده های سازمان به اطلاعات قابل بهره گیری برای مدیریت
تقویت زیر ساخت مورد نیاز برای یکپارچه سازی اطلاعات سازمان

قابلیت های کلیدی سیستم مدیریت دانش را به صورت ذیل می توان بیان نمود:

ثبت تجربیات پرسنل و متخصصین
مدیریت اسناد و مدارک سازمان
نهادينه کردن استانداردهايي براي مکانيزم توليددانش و طبقه بندي دانش بوجود آمده جهت تسريع دسترسي پرسنل سازمان به آن
نهادينه ساختن سيستم ارتباطات جمعي- کنفرانس شامل ويديو کنفرانس، تله کنفرانس واتاق گفتگو
ثبت و انتقال سيستماتيك اطلاعات در زمان بازنشستگي و در طول زمان اشتغال کارکنان
مکانيزه شدن فرايند جانشين پروري
ارزيابي و ارتقاء فرآيند توسعه دانش (امکان برقراري ارتباط با سايت ها، مجلات و کتابخانه هاي الکترونيکي مرتبط)

معرفی تیم سیستم های پشتیبان مدیریت

شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا)، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های اتوماسیون صنعتی و سیستم های اطلاعاتی ایران، طی ۲۳ سال گذشته در صنایع بزرگ ایران، تجارب و پروژههای متنوعی را در زمینه سیستم های اطلاعاتی و اتوماسیون صنعتی به سرانجام رسانیده و در این مسیر شناختی دقیق، اجرایی و کامل از دغدغه ها و مشکلات این سازمان ها، کسب نموده است. در این راستا در سال ۱۳۸۶، شرکت ایریسا نیاز به بهبودهای مشترکی را در فرآیندهای مدیریتی سازمان هایی که با آنها همکاری داشت، شناسایی نمود که پس از مطالعه و بررسی دقیق محصولات و راهکارهای بین المللی ارائه شده در این زمینه، تصمیم به ایجاد مجموعه ای از سیستم های پشتیبان مدیریت گرفت تا بتواند از این طریق در کنار نکات و قابلیت های مد نظر گرفته شده در راهکارهای بین المللی، نیازها و مسائل بومی صنعت ایران را نیز در آن پوشش داده و با این سطح بومی سازی راهکاری دقیقاً مطابق با فرهنگ و نیاز صنایع ایران، ارائه دهد. به صورت کلان در اشاره به با اهمیت ترین مشکلات و حلقه های ضعیف مدیریتی شناسایی شده در این مسیر، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 عدم وجود روالهای مشخص تدوین استراتژی ها و اهداف در سازمان
 عدم مدیریت فرآیندها همسو با استراتژی های سازمان
 عدم وجود برنامه ریزی مناسب فعالیت ها در جهت استراتژی ها و اهداف
 عدم امکان اندازه گیری عملکرد سازمان در تحقق اهداف و برنامه ها
 دشواری کنترل و پیگیری فعالیت ها و پروژه های مرتبط با استراتژی
 عدم وجود ابزارهای مناسب برای ارزیابی، اندازه گیری، پایش و تحلیل عملکرد سازمان
 شناسایی و مدیریت ضعیف دانش سازمانی
 تعدد و عدم یکپارچگی سیستم ها و ابزارهای مورد استفاده مدیریت سازمان

بر این اساس، با توجه به تخصص و فعالیت های سابق شرکت ایریسا، تصمیم بر این شد که گروه تخصصی سیستم-های پشتیبان مدیریت، در بالاترین سطح هرم موجود، ایجاد شده و نیاز اتوماسیون مدیریت کلان سازمان را پاسخگو باشد.

1

 

 

 

 

 

 

 

چرا MSS suit ؟

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ای است که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود . در طول مسیر با ارزیابی های مداوم  اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی ها مشخص می شود و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط ضعیف ، بازنگری های مورد نیاز انجام می شود. سیستم های این حوزه در برگیرنده این فرایند میباشند.