خدمات در حوزه اتوماسیون صنعتی


 

محدوده فعاليت های اتوماسيون صنعتی

طراحي، پياده سازی، نصب و راه اندازی سيستم های نوين اتوماسيون صنعتی

طراحي و پياده سازی سيستم های کنترل فرآيند با استفاده از جديدترين ابزارها و راهکارها

توسعه، بهينه سازی و جايگزينی سيستم های در حال کار در چهارچوب استانداردهای جهانی


 

زمينه های فعاليت اتوماسيون صنعتی

سيستم هاي اتوماسيون صنعتي مبتني برPLC و DCS

سيستم هاي كنترل صنعتي مبتني بر Fast Controllerها ،Mini Computerها و کامپيوترهای صنعتی

سيستم هاي کنترل Emergency Shut Down

سيستم هاي کنترل Fire & Gas

سيستم هاي کنترل Burner Management System

سيستم هاي SCADAتوزيع برق و سيالات

طراحي و پياده سازي سيستم هاي مانيتورينگ ، HMI، Data Logging and Archiving

سيستم های اتوماسيون سطح 2 و اتوماسيون فرآيند

سيستم های اتوماسيون سطح 3 و هماهنگی توليد

شبكه هاي مختلف صنعتي

سيستم هاي ابزاردقيق صنعتی شامل انواع Field Instrument، Control Valve ها و Actuatorها

سيستم هاي کنترل و Monitoring توزين اعم از استاتيک و ديناميک

موتورها و درايو های AC و DC و سيستم های توزيع و کنترل قدرت (Power Center & MCC)