رفتن به محتوای اصلی

شبکه و زیرساخت

پس از تشکیل شرکت ایریسا در سال ۱۳۷۱ و انجام پروژه‌های متنوع در سازمان‌های مختلف و گسترش استفاده از سیستم‌های کامپیوتری در سازمان‌ها، صنایع و شرکت‌ها، بهره مندی از زیرساخت و شبکه‌های کامپیوتری که بر اساس اصول مهندسی شبکه و استانداردهای مربوطه طراحی و پیاده سازی شده باشد به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شد. لذا از شرکت ایریسا به عنوان یکی از شرکت‌های صاحب نام انفورماتیکی انتظار می رفت تا در پاسخ به نیاز مشتریان در این حوزه وارد شده و رسالت خویش را در خصوص مشارکت در پروژه‌ها و ارائه راه حل‌های مناسب در زمینه طراحی و اجرای شبکه‌های کامپیوتری برای سازمان‌ها و صنایع ایفا نماید.

بنابراین نیاز امور شبکه و زیرساخت در سال ۱۳۸۱ به طور مستقل در کنار سایر بخش‌های قبلی شرکت تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود. امور شبکه و زیرساخت شرکت ایریسا در حاضر با بهره مندی از توان فنی و تخصصی تعداد زیادی نیروی خبره کارشناس و تکنسین در زمینه‌های مرتبط با زیر ساخت شبکه‌های کامپیوتری و همچنین امنیت اطلاعات و مطابق با استانداردها و فناوری روز و نیاز بازار پروژه‌های ارزشمندی را در سطح ملی برای سازمان‌ها و صنایع مختلف با موفقیت به انجام رسانده است و یا در حال اجرا می‌باشد. این واحد با اعتقاد به نقش محوری نیروی انسانی در دستیابی به اهداف، اقدام به جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و پرتوان نموده است و به منظور کسب دانش فنی و دستیابی به فناوری‌های روز در زمینه‌های فعالیت های خود به آموزش ، پژوهش و تحقیق در این حوزه اهتمام خاص می‌ورزد. انجام کیفی پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی و کسب رضایت مشتریان از اهداف مهم این واحد در اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات می‌باشد.

خدمات:

üامنيت شبکه و زيرساخت ( SOC (Security Operating Center
üتدوين و پياده سازي طرح امنيت شبکه
üاينترنت اشياIOT (Internet of thing)
üسامانه پيام رسان داخلي
üطراحي تامين و اجراي مراكز داده
üراهکارها و خدمات در قالب رايانش ابري
üمحصولMSSP در حوزه امنيت اطلاعات
üسيستمها و بسته هاي نرم افزاري تخصصي اين حوزه
üخدمات ارزش افزوده موبايل در حوزه سيستمهاي اطلاعاتي
üتوسعه شبکه هاي صنعتي و امنيت در سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
üارائه خدمات مشاوره، نظارت و نگهداري و پشتيباني