رفتن به محتوای اصلی

دکتر رسول سرائیان

سمت : مدیرعامل

تلفن : 36660730-031

ایمیل : r.saraeian@irisaco.com

امین گوهرآرا

مدیرکسب و کار سیستم های اطلاعاتی

داخلی : 1888

ایمیل : a.goharara@irisaco.com

مسعود سلیمی

سمت : مدیر کسب و کار و اتوماسیون صنعتی

داخلی : 1365

ایمیل : m.salimi@irisaco.com

احسان حشمت نژاد

مدیر کسب و کار شبکه و زیرساخت

ایمیل : e.heshmat@irisaco.com

فرخ فرشادفر

سمت : مدیر بازاریابی و فروش اتوماسیون صنعتی

تلفن : 09133270355

ایمیل : f.farshadfar@irisaco.com

مهدی سیروس

سمت : مدیر بازاریابی و فروش سیستم های اطلاعاتی

تلفن : 09131025614

ایمیل : m.siroos@irisaco.com

مهدی برجوئیان

سمت : مدیر بازاریابی و فروش شبکه و زیرساخت

تلفن : 09133099910

ایمیل : m.barjoeian@irisaco.com