رفتن به محتوای اصلی

دکتر رسول سرائیان

سمت : مدیرعامل

تلفن : 36660730-031

ایمیل : r.saraeian@irisaco.com

مهندس امین گوهرآرا

مدیرکسب و کار سیستم های اطلاعاتی

داخلی : 1888

ایمیل : a.goharara@irisaco.com

مهندس مسعود سلیمی

سمت : مدیر کسب و کار و اتوماسیون صنعتی

داخلی : 1365

ایمیل : m.salimi@irisaco.com

مهندس عمران بهروز

سمت : مدیر کسب و کارهای کوچک و متوسط

تلفن : 36621482-031 

ایمیل : e.behrouz@irisaco.com 

مهندس احسان حشمت نژاد

مدیر کسب و کار شبکه و زیرساخت

ایمیل : e.heshmat@irisaco.com

مهندس فرخ فرشادفر

سمت : مدیر بازاریابی و فروش اتوماسیون صنعتی

تلفن : 09133270355

ایمیل : f.farshadfar@irisaco.com

دکتر میلاد حلاجیان

سمت : مدیر دفتر تحول دیجیتال

داخلی : 1824

ایمیل : m.hallajian@irisaco.com

مهندس مهدی برجوئیان

سمت : مدیر بازاریابی و فروش شبکه و زیرساخت

تلفن : 09133099910

ایمیل : m.barjoeian@irisaco.com

مهندس مهدی سیروس

سمت : مدیر بازاریابی و فروش سیستم های اطلاعاتی

تلفن : 09131025614

ایمیل : m.siroos@irisaco.com

مهندس نسرین رشیدی

سمت : مدیر امور مالی و اقتصادی

داخلی : 1509

ایمیل : n.rashidi@irisaco.com

مهندس بهروز پورمیری

سمت : مدیر امور سازماندهی و توسعه منابع انسانی

داخلی : 1504

ایمیل : b.pourmiri@irisaco.com

دکتر آناهیتا احمدی

سمت : مدیر تعالی سازمانی و تضمین کیفیت

داخلی : 1311

ایمیل : a.ahmadi@irisaco.com

مهندس علی رضا مفتخریان

سمت : مدیر واحد کنترل مدیریت

داخلی : 1130

ایمیل : a.moftakharian@irisaco.com

مهندس مهرداد طهماسبی

سمت : مدیر روابط عمومی

تلفن : 36660730-031   داخلی: 1129

ایمیل : m.tahmasebi@irisaco.com