رفتن به محتوای اصلی

نام پروژه

كارفرما

نام پروژه

كارفرما

اتوماسیون کوره پاتیلی 3 فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

اتوماسیون ماشین 4 ریخته‌گری فولاد مباركه

فولاد مبارکه

جایگزینی سیستم PCS فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

اتوماسیون حمل مواد فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

سیستم اتوماسیون واحد10 انرژی سیالات فولادمبارکه والحاقیه آن

فولاد مبارکه

سیستم کنترل و مانیتورینگ گندله‌سازی خراسان

شرکت پامیدکو

سیستم اتوماسیون واکینگ بیم واحد 52 فولاد مبارکه و الحاقیه آن

ایریتک

پشتیبانی فنی سیستمهای اتوماسیون فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

مانیتورینگ فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

ساخت کابینتهای یدکی شرکت فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

سیستم اتوماسیون Basic Hotcharge فولاد مبارکه

ایریتک

راه‌اندازی موتورها و درایوهای ACمیزهای غلطکی Section 3 نوردگرم فولاد مباركه

فولاد مبارکه

اجرای طرح توسعه واحد گندله سازی فولاد مبارکه و الحاقیه آن

فولاد مبارکه

مشاوره توسعه سبا و اجرای دوبلیكیشن سیگنالهای نورد سبا

فولاد مبارکه

سیستم اتوماسیون آسیاب آهک گندله سازی فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

سیستم كنترل واحد احیای مستقیم – چادر ملو

تایز - ایتالیا

سیستم اتوماسیون TTKD فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

سیستم DCS احیاء مستقیم Shnxi Tiahang چین

MME

ارتقای اتوماسیون و درایوهای نورد گرم فولاد مبارکه و دستورکارها

فولاد مبارکه

تامین نیروی كارشناسی برای شركت MME (سایت شادگان)

فولاد شادگان

نوسازی كنترل كننده‌های لوپهای كوره‌های پیشگرم نورد گرم

فولاد مبارکه

سیستم کنترل پوشش آهک مدول A,B احیا مستقیم شهید خرازی

ایریتک

نوسازی سیستم‌های اتوماسیون فولادسازیPart A

ایریتک

MSC - Casting Machin 2 Revamp

فولاد مبارکه

طراحی ، خرید و راه اندازی هواسازهای سالن رنگ زامیاد 2 کاشان

سیکو

تامین نیروی كارشناسی برای شركت تنوا (سایت فولادسازی چادرملو )

TENOVA

سیستم کنترل احیاء مستقیم مدول B  , A و سیستمهای جانبی فولاد خراسان

ایریتک

افزودن سیستم‌های تولیدی جدید به سیستم PCS فولاد مباركه

فولاد مبارکه

تجهیزات جانبی کوره‌های 1 و 2 فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

سیستم کنترل مانیتورینگ برق مراکز انتقال نفت یزد ونائین

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق

خدمات مشاوره سیستم اتوماسیون فولاد غرب آسیا- قرارداد نفرساعتی

فولاد غرب آسیا

مشاور در زمینه نظارت کارگاهی دستورکار شرکت شاخص کنترل اسپادانا

فولاد مبارکه

خدمات طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار4 دستگاه هواساز سالن رنگ پروژه زامیاد 2 کاشان

سیکو

راه اندازی گندله سازی فولاد سنگان

صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان

PLC Load Shedding

فولاد مبارکه

ارتقا ء اتوماسیون سطح 1 كوره 1 فولاد آلیاژی یزد

شركت فولاد آلیاژی ایران

اتوماسیون جایگاههای شرکتی منطقه اصفهان (فرآورده‌های نفتی)

شرکت ملی پخش
 فراورده‌های نفتی

سیستم كنترل حمل مواد فولاد شادگان

فولاد پایا

نوسازی سیستم‌های اتوماسیون فولادسازیPart B

فولاد مبارکه

کابینتهای AMP درایوهایACمیزهای غلطکی Section 4 نوردگرم فولاد مباركه

فولاد مبارکه

ارتباط اتوماسیون سطح2و3 ماشین شماره2ریخته‌گری فولاد مباركه

شرکت توکا فولاد

نوسازی سیستم کنترل واحد 28 فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

تجهیزات برق، اتوماسیون و ابزاردقیق پمپهای سیرکولاسیون ذوب آهن

ذوب آهن

ارتقاء اتوماسیون واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

اتوماسیون کوره‌های 5 و6 ، LF 1,2  فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

سیستم مونیتورینگ اتاق كنترل پیشگرم كن‌های فولادسازی فولادمباركه

فولاد مبارکه

نصب و راه اندازی سیستم كنترل احیاء مستقیمA وB وسیستم‌های جانبی

ایریتک

مشاوره  ایمن سازی سیستم های ICS فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

توسعه اتوماسیون واحد 10متناسب با توسعه زیر سقف فولاد مباركه

فولاد مبارکه

سیستم كنترل كاردامپر شماره 1 ناحیه انباشت و برداشت فولاد مباركه

فولاد مبارکه

بازسازی سیستمهای کنترل بخش هیدرولیک تاندم پیوسته فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

نگهداری و پشتیبانی سیستمهای سطح1 و 2 و PCS فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

اتوماسیون سیستم Alloying پروژه RH-TOP فولادمباركه

شركت توكا

سیستم كنترل استاكر شماره 2 ناحیه انباشت برداشت فولاد مباركه

فولاد مبارکه

سیستم كنترل واحد احیاء مستقیم شهید خرازی

ایریتک

نظارت عالیه برقراردادهای برق شركت فردانو در فولادمباركه

فولاد مبارکه

اتوماسیون كوره پاتیلی4 LF فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

نوسازی سیستم اتوماسیون وابزاردقیق آبرسانی ماشینهای 1و3 ریخته گری

فولاد مبارکه

سیستم كنترل واحد احیاء مستقیم سبا

MMTE

مشاوره POSCO در ریخته گری، مدیریت انرژی، بهینه سازی هزینه ها و Smart Factory

فولاد مبارکه

SECTION 1,2 نورد گرم

فولاد مبارکه

سیستم اسکادا و RTU مربوط به پست های 63 و 400 کیلو ولت شهید خرازی (MIS2 )

فولاد مبارکه

سیستم كنترل Stripper Car نورد گرم

فولاد مبارکه

نوسازی سیستم كنترل كوره‌های پیش گرم 3 و 4 نوردگرم

فولاد مبارکه

Leaching مس كرمان

شرکت کانی مس

نصب و راه اندازی سیستم كنترل احیای چادرملو

تایز - ایتالیا

اتوماسیون واحد اكسیژن 1 فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

برنامه نویسی PLC شركت كیفیت آزما

مرکز طراحی و توسعه صنعتی رازی

نصب و راه‌اندازی دیسکهای گندله‌سازی

فولاد مبارکه

سیستم اسكادا بومی فولاد مباركه(عملیاتی)-MIS1

فولاد مبارکه

PLC های نیروگاه طرح توازن ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن

خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم‌های كنترل و اتوماسیون گندله سازی سنگان

شركت صنایع معدنی فولاد سنگان

Car Dumper  شماره 2 فولاد مباركه

شركت توكا

نگهداری اتوماسیون سطح 1 و 2 و 3 واحد Box Annealing نورد سرد فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

به روزرسانی سیستم كنترل BMS بویلر فاز یك پارس جنوبی

پارس جنوبی

سیستم کنترل خط CGL امیر کبیر کاشان

فولاد امیرکبیر کاشان

نگهداری سیستمهای اتوماسیون فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

برنامه نویسی PLC واحد 33 شركت كیفیت آزما

مرکز طراحی و توسعه صنعتی رازی

خریدو نصب وراه اندازی سیستم های اتوماسیون VOD

فولاد خوزستان

ارائه خدمات مهندسی به شرکت شاخص کنترل اسپادان

شاخص کنترل اسپادان

Power Demand Control - KSC

فولاد خوزستان

نوسازی درایوهای ناحیه نورد گرم فولاد مباركه

ایراسكو

سیستم كنترل DCS پروژه فاز2 تغلیظ مس سرچشمه

ایریتک

IMS & Parsytec دستورکارهای

فولاد مبارکه

پشتیبانی فنی سیستمهای اتوماسیون فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

نگهداری و پشتیبانی مجتمع فولاد سبا

فولاد مباركه

نوسازی سیستم کنترل احیاء مستقیم _ مدول E فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

سیستم اندازه‌گیری پست برق نورد سرد واحد توزیع برق فولاد مباركه

فولاد مبارکه

اتوماسیون شارژ و دشارژ سیلوهای جدیدDRI واحد06

فولاد مبارکه

راه‌اندازی اتوماسیون سطح دو شرکت تنوا ( LF7)

TENOVA

اتوماسیون سطح 2 و 3 فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

توسعه سیستم اتوماسیون سطح 1 فولاد سبا

فولاد مبارکه

سیستم اتوماسیون الكترود رگولیشن كوره پاتیلی 4 فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

اجرای سیستم دوبلیكیشین سیگنالهای نورد پیوسته سبا

فولاد مبارکه

سیستمهای سطح دو واحد تاندم میل نورد سرد فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

سیستم سطح دو ریخته گری هرمزگان

فولاد هرمزگان

نوسازی DCS ، واحدهای اسید نیتریک و نیترات آمونیم پتروشیمی شیراز

پتروشیمی شیراز

اسكادا سیالات فولاد مباركه

فولاد مبارکه

سیستم كنترل ، برق و ابزاردقیق گندله سازی 1 فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

مشاور اتوماسیون سطح دو شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

فولاد بوتیای ایرانیان

نوسازی سیستم برق، اتوماسیون و ابزار دقیق احیاء 2 فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

سیستم سطح دو خط تولید ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد امیرکبیرکاشان

جایگزینی سیستم اتوماسیون مجتمع معدن سنگ آهك حوض ماهی

شركت فولاد سنگ

اتوماسیون ریخته گری بلوم  فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

نوسازی سیستم كنترل حركت الكترودهای كوره قوس اسفراین

مجتمع صنعتی اسفراین

طرح جامع و طرح امنیت سیستم های اتوماسیون صنعتی فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

اتوماسیون تزریق وایر و آرگون VOD

فولاد خوزستان

سیستم سطح دو خط تولید ورق بازیافت اسید– فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد امیرکبیرکاشان

پشتیبانی فنی سیستمهای اتوماسیون فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

سیستم سطح دو خط تولید ورق نورد تک قفسه  – فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد امیرکبیرکاشان

نوسازی سیستم كنترل الكترود رگولیشن كوره قوس الكتریكی شماره 3 فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

MSC Saba Level 2 HMI Design

فولاد مبارکه

اتوماسیون مراكز انتقال نفت یزد، نائین و تاسیسات كرمان و سیرجان

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

MSC Saba HRM LEVEL 1 Improvement

فولاد مبارکه

جایگزینی سیستمهای اتوماسیون سطح 2 فولادسازی فولاد مباركه

فولاد مبارکه

خدما ت RH-TOP   ، ورق رنگی و ماشین ریخته گری 2

فولاد مبارکه

سیستم اتوماسیون پلنت C واحد اکسیژن فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

یکپارچه سازی اتوماسیون واحد انباشت وبرداشت PU04

فولاد مبارکه

اتوماسیون سیستمهای جانبی فولاد خراسان

ایریتک

سیستم سطح دو خط باز پخت جعبه ای ورق – فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد امیرکبیرکاشان

سیستم كنترل DCS احیاء مستقیم صبا خلیج فارس

ایریتک

سیستم سطح دو خط تولید ورق اسید شویی– فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد امیرکبیرکاشان

اتوماسیون پمپ‌خانه شهیدخرازی

فولاد مبارکه

اتوماسیون سرند 450 تنی گندله‌سازی مجتمع فولاد مباركه

فولاد مبارکه

اتوماسیون شارژ آهن اسفنجی گروه ملی فولاد ایران

فولاد پایا

سیستم سطح 3 فولاد سبا

فولاد مبارکه

نام پروژه

كارفرما

نام پروژه

كارفرما

طراحی و توسعه شبكه فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

نگه‌داری شبکه فولاد خراسان سال 95-96

فولاد خراسان

اتوماسیون انبار نفت شهید محمد منتظری - RFID

انبار نفت شهید منتظری

اجرا و پیکربندی شبکه بندر شهید باهنر

بندر شهید باهنر

اتوماسیون انبار نفت شهید محمد منتظری - Network

انبار نفت شهید منتظری

استقرار MSSP

پدافند غیرعامل

طراحی و اجرای شبكه جامع فولاد غرب آسیا

فولاد غرب آسیا

سامانه حمل محصول فولاد اکسین خوزستان

شركت شبكه افزار

طراحی ، تأمین تجهیزات و اجرای شبكه CLAN فولاد نطنز

ذوب آهن نطنز

ارائه خدمات شبکه و زیرساخت به فولاد سنگان

فولاد سنگان

استقرارITIL و نرم افزار سریر در پروژه شركت مخابرات ایران

مخابرات(IS)

طراحی و راه اندازی شبكه فولاد سفیددشت

فولاد سفیددشت

راه اندازی و نگهداری شبكه محلیLAN شركت سایپا كاشان

سایپا كاشان

توسعه شبكه فولاد هرمزگان 95-96

فولاد هرمزگان

نگهداری ، ارتقاء و توسعه زیر ساخت سخت افزاری ERP و MES ذوب آهن

ذوب آهن

نگهداری شبكه فولاد هرمزگان 95-96

فولاد هرمزگان

خدمات مشاوره،راهبردی ونظارت بر شبكهICTشركت برق منطقه ای خوزستان

برق خوزستان

طراحی و توسعه زیر ساخت شبکه و مجازی سازی شرکت فولاد خراسان

فولاد خراسان

نگهداری و توسعه شبکه فولاد مبارکه

فولاد مباركه

شبکه سطح سه اتوماسیون صنعتی PCS شرکت فولاد مبارکه

فولاد مباركه

نگهداری شبكه فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندروید ویژه سامانه اتوماسیون ورزش فولاد مبارکه

فولاد مباركه

نظارت بر اجرای اتوماسیون واحد خدمات و اجرای زیر ساخت

فولاد مباركه

ارائه خدمات مركز داده شركت فنی مهندسی فولاد مباركه

فولاد مباركه

طراحی و پیاده سازی مركز عملیات امنیت بومی (SOC)

موسسه تحقیقات ارتباطات

خدمات پشتیبانی و نگهداری دفاتر تهران ، اصفهان و باغ فردوس فولادمباركه

فولاد مباركه

مركز داده  ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان

نگهداری و توسعه "اتوماسیون ورزش" فولاد مبارکه

فولاد مباركه

اتوماسیون ریلی فولاد خوزستان مبتنی بر RFID 

واحد IT فولاد خوزستان

تعمیر ونگهداری و پشتیبانی سخت افزاری مركز كامپیوتر شركت فولاد مباركه-1396

فولاد مباركه

نصب و راه اندازی و تآمین تجهیزات مرکز داده فولاد کاوه کیش

فولاد کاوه جنوب کیش

نگهداری و بهبود اتوماسیون ورزش فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

طراحی و پیاده سازی طرح امنیت شرکت توزیع برق خوزستان

شرکت توزیع برق

امكان سنجی مقدمات استقرار نرم‌افزار هلدینگ در حوزه مالی

فولاد مباركه

ایجاد زیرساخت شبکه ای و منابع پردازشی برای سیستم های سطح 2 و3 فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

نگهداری مرکز داده ایریسا سال96

ایریسا

 استقرار سیستم مدیریت پست الکترونیک در شرکت مجتمع فولاد خراسان

فولاد خراسان

نگهداری شبکه و زیر ساخت فولاد خراسان سال 96-97

فولاد خراسان

طراحی ، نظارت بر اجرا و پیکربندی تجهیزات فعال شبکه کاوه کیش

فولاد کاوه جنوب کیش

سامانه مكانیزه انبار محصولات  شرکت ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن

Arya Sasol Information Security Technical Audit

Arya Sasol Polymer Company

نگهداری و توسعه شبکه کامپیوتری در حوزه فناوری اطلاعات بندر باهنر

بندر شهید باهنر

سامانه کنترل و مدیریت پارکینگ بیمارستان رضوی

بیمارستان رضوی

ارائه خدمات شبکه فولاد سنگان

فولاد سنگان

طراحی ، راه اندازی و مشاوره طرح توسعه شبکه و زیرساخت بیمارستان رضوی

بیمارستان رضوی

تامین و اجرای پروژه توسعه و بهبود شبکه کامپیوتری شرکت آلومینای جاجرم

آلومینای جاجرم

سیستم جامع کنترل تردد کارکنان فولاد مبارکه

فولاد مباركه

پروژه EPC دوربین های فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

توسعه سخت افزاری مرکز کامپیوتر فولاد مبارکه (S110)

فولاد مباركه

طراحی و راه اندازی شبکه فولاد ارفع

فولاد ارفع

نگهداری شبكه فولاد هرمزگان-91

فولاد هرمزگان

دستورکارهای امنیت فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

فروش محصول نرم افزاری سریر

کفش ملی/كشت و صنعت/بیمارستان رضوی

تعمیر ونگهداری و پشتیبانی سخت افزاری مركز كامپیوتر شركت فولاد مباركه در سال 97

فولاد مبارکه

تامین 400 دستگاه مینی پوز مدل IDT700

فولاد مباركه

نگهداری دفاتر فولاد مبارکه-97

فولاد مبارکه

نصب و راه اندازی دو دستگاه S110

فولاد مباركه

ارایه خدمات مرکز داده شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه-1397

فنی مهندسی فولاد مبارکه

ارائه خدمات مشاوره، طراحی و پشتیبانی شبكه شرکت پترو ساحل

شرکت پترو ساحل توسعه

نگهداری و توسعه اتوماسیون ورزش 1397

فولاد مبارکه

طراحی شبكه داخلی سایت شهید خرازی وارتباط آن با فولاد مباركه

فولاد مباركه

نگهداری امنیت ناحیه DMZ فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

مشاوره ، راهبری و نظارت بر شبکه شرکت برق منطقه ای خوزستان

برق خوزستان

توسعه زیرساخت مجازی سازی شبکه واحد انرژی سیالات

فولاد مبارکه

پشتیبانی سیستم امنیت اطلاعات برق منطقه ای اصفهان

برق منطقه ای اصفهان

مقدمات تحویل دهی زیرساخت شبکه واحد باکس آنیلینگ -97

فولاد مبارکه

نگهداری و پشتیبانی سخت‌افزاری مركز كامپیوتر و سرورها و شبكه فولاد مباركه

فولاد مباركه

راه اندازی مرکز عملیات امنیت SOC در شرکت فولادمبارکه

فولاد مبارکه

نگهداری و پشتیبانی شبكه بیمارستان رضوی مشهد

بیمارستان رضوی مشهد

امکان سنجی و بررسی وضعیت موجود زیر ساخت فیزیکی مرکز کامپیوتر فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

راه اندازی سیستم Wifi  فاز 1 و 2 بیمارستان رضوی

بیمارستان رضوی مشهد

توسعه شبکه فولاد خراسان

فولاد خراسان

نگهداری شبكه فولاد خراسان و استقرار سیستم ISMS

فولاد خراسان

نگهداری شبکه و زیر ساخت فولاد خراسان 98-97

فولاد خراسان

مشاوره ، راهبری و نظارت بر شبکه شرکت برق منطقه ای خوزستان

برق خوزستان

ارائه خدمات نگهداری زیرساخت فیزیکی شرکت فولاد سفیددشت

فولاد سفیددشت

نگهداری شبکه فولاد کاوه جنوب کیش

فولاد کاوه جنوب کیش

تبیین کلیات مدل بلوغ هوشمندی بر بستر اینترنت اشیاء سازمانی

فولاد مبارکه

نگهداری شبكه دفتر تهران فولاد مباركه

فولاد مباركه

نگهداری شبکه و زیر ساخت فولاد سنگان 98-97

فولاد سنگان

ارائه خدمات زیر ساخت، شبکه و ارتباطات-شركت فنی مهندسی

فولاد مباركه

ارتقاء سامانه ی حضور و غیاب فولاد مبارکه مبتنی بر راهکارهای هوشمند یکپارچه

فولاد مبارکه

نگهداری ، پشتیبانی و پایش تجهیزات امنیتی در حوزه DMZ فولاد مبارکه

فولاد مباركه

نگهداری و توسعه شبکه کامپیوتری در حوزه فناوری اطلاعات بندر باهنر 97-98

بندر شهید باهنر

نگهداری و پشتیبانی شبكه بیمارستان رضوی مشهد

بیمارستان رضوی مشهد

ایجاد سامانه پیام رسان سازمانی فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

نگهداری سیستم هوشمند خدمات عمومی مجتمع فولاد مبارکه

فولاد مباركه

طراحی پایه ی ، بهسازی و نوسازی شبکه جامع شرکت ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن

نگهداری و پشتیبانی سخت‌افزاری مركز كامپیوتر و سرورها و شبكه فولاد مباركه

فولاد مباركه

ایجاد زیرساخت توسعه نرم افزار بر روی تلفن های هوشمند در فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

نگهداری مرکز داده فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

ارتقا و تحویل سرویسهای پایه شبکه سطح 2 و 3 اتوماسیون صنعتی فولاد خوزستان

اتوماسیون صنعتی ایریسا

نگهداری شبکه فولاد خراسان (94-95)

فولاد خراسان

مدیریت ریسک امنیتی فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

 ارائه خدمات زیرساخت، شبکه و ارتباطات شركت فولاد سنگ

 فولاد سنگ

توسعه سرویس‌های پایه، شبکه منطقی و امنیت راه آهن استان اصفهان

راه آهن اصفهان

نگهداری شبکه فولاد کاوه جنوب کیش(94-95)

فولاد کاوه جنوب کیش

نگهداری و توسعه  شبکه فولاد سفیددشت 98

فولاد سفیددشت

طراحی زیرساخت فیزیکی و منطقی شبکه و مرکز داده شرکت آهن و فولاد ارفع

آهن و فولاد ارفع

نگهداری سخت افزاری مركز كامپیوتر شركت فولاد مباركه در سال 98

فولاد مبارکه

مشاوره و طراحی مجدد زیر ساخت فناوری اطلاعات بندر شهید باهنر

بندر شهید باهنر

نگهداری و پشتیبانی دفاتر تهران و اصفهان و دفتر صادرات هرمزگان  فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

ارزیابی امنیتی و تست نفوذ شبکه و مرکز داده منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

منطقه ویژه خلیج فارس

خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه " اتوماسیون ورزش "  فولاد مبارکه1398

فولاد مبارکه

نگهداری و پشتیبانی سخت‌افزاری مركز كامپیوتر و سرورها و شبكه فولاد مباركه

فولاد مباركه

سیستم های شناسایی وهوشمند سازی فولاد مبارکه-1398

فولاد مبارکه

اتوماسیون ورزش فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

اتوماسیون تغذیه فولاد مبارکه-بخش شبکه

فولاد مبارکه

نگهداری سیستم هوشمند خدمات عمومی مجتمع فولاد مبارکه 95

فولاد مباركه

نگهداری و پشتیبانی  ناحیه EEM شبکه سازمانی فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

تامین تجهیزات امنیتی مجتمع فولاد مباركه

فولاد مباركه

طراحی campus فولاد مبارکه-1398

فولاد مبارکه

نگهداری و پشتیبانی دفاتر تهران ، اصفهان و باغ فردوس فولاد مبارکه

فولاد مباركه

ارزیابی امنیتی و ارتقاء شبکه سازمان میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

بهینه سازی و ارتقاء شبکه و امنیت ناحیه Enterprise Edge فولاد مبارکه

فولاد مباركه

تامین تجهیزات موردی، مورد درخواست شرکت فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

ارائه خدمات شبکه و زیرساخت، و سرویس های مرتبط شركت فولاد روهینا

فولاد روهینا

عنوان پروژه

کارفرما

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

مجتمع فولاد میانه

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

استقرار سیستم مدیریت طرح ها مبتنی بر Oracle E-Business Suite

شرکت ملی فولاد

توسعه سیستم اطلاعاتی محیط زیست

سازمان محیط زیست اصفهان

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

شرکت فولاد غدیر نی ریز

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

شرکت صبا فولاد خلیج فارس

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

مجتمع معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

مشاوره و نظارت بر استقرار سیستم ERP

شرکت پاکسان

مشاوره استقرار سیستم ERP

شرکت پتروشیمی كرمانشاه

نگهداری و پشتیبانی سیستمهای سطح تولید ( MES )

شرکت ذوب آهن

ارتقاء زیر ساخت و سیستم های اطلاعاتی ( 10g to 11g )

نگهداری و پشتیبانی سیستمهای ERP

توسعه سفارشی سیستمهای سطح تولید (MES)

توسعه و استقرار سیستم مدیریت استراتژیک

توسعه سفارشی ماژول فروش و حمل

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

شرکت سایپا سیتروئن

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

شرکت هنكل پاكوش

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

شرکت صنایع ورقهای پوشش دار تاراز چهارمحال

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite

شرکت آهن و فولاد ارفع

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

شرکت فولاد خراسان

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

توسعه سیستمهای SRM, CRM, پورتال و OLAP

ارائه خدمات مشاوره ای

ارتقاء زیر ساخت و سیستم های اطلاعاتی ( 10g to 11g )

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

شرکت فولاد اكسین خوزستان

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

ارتقاء زیر ساخت و سیستم های اطلاعاتی ( 10g to 11g )

تهیه نقش راه توسعه و ارتقای IS/IT

استقرار سیستم مدیریت استراتژیک (SEM) و مدیریت فرایند (BPM)

شرکت فولاد خوزستان

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

(OLAP) توسعه سیستم گزارشات تحلیلی

توسعه و استقرار سیستمهای نگهداری تعمیرات و مدیریت كالا

شرکت فولاد زرند ایرانیان

توسعه و استقرار سیستمهای نگهداری تعمیرات و مدیریت كالا

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

پشتیبانی و نگهداری سیستمهای نگهداری تعمیرات و مدیریت كالا

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

شرکت فولاد غرب آسیا

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

ارتقاء زیر ساخت و سیستم های اطلاعاتی ( 10g to 11g )

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

شرکت فولاد كاوه جنوب کیش

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

شرکت ذوب آهن و فولاد نطنز

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

شرکت فولاد هرمزگان

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

ارتقاء زیر ساخت و سیستم های اطلاعاتی ( 10g to 11g )

توسعه سیستم نظام مشارکتی و پیشنهادات

استقرار سیستم مدیریت استراتژیک (SEM) و مدیریت فرایند (BPM)

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه EIS ( طرح ارتقا )

مجتمع فولاد مباركه

طراحی و استقرار زیر ساخت Oracle  BPMS

توسعه تکمیلی زیرساخت های فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی نوین با معماری oracle Fusion

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی

استقرار سیستم مدیریت استراتژیک (SEM) و مدیریت فرایند (BPM)

(OLAP) توسعه سیستم گزارشات تحلیلی

توسعه سیستم نظام مشارکتی و پیشنهادات بر بستر BPMS

توسعه و استقرار سیستمهای اطلاعاتی جامع مالی

شرکت مخابرات کل کشور

پشتیبانی و نگهداری سیستمهای اطلاعاتی جامع مالی

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

سیستم اتوماسیون عملیات

انبار نفت شهید محمد منتظری

توسعه و پشتیبانی سیستم كالیبراسیون

شرکت ملی حفاری ایران