رفتن به محتوای اصلی

سمینار آموزشی مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارهای PMBOK روز پنج شنبه مورخ 3 مرداد 1398 توسط مهندس مفتخریان، مدیر مهندسی صنایع شرکت ایریسا ارائه شد. در این سمینار مدیران پروژه، کارشناسان و افراد مرتبط با موضوعات مدیریت پروژه از مجتمع فولاد مبارکه و شرکت ایریسا حضور داشتند.

این دوره 6 ساعته که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت، به موضوعاتی از قبیل تعاریف، چگونگی تعریف پروژه، منشور پروژه، حوزه های دانشی مدیریت پروژه، ساختار پروژه، فرآیندهای مدیریت پروژه و ... پرداخته شد و همچنین در پایان هر مبحث مدرس راهکارهایی را در جواب به سوالات شرکت کنندگان ارائه داد.