رفتن به محتوای اصلی

به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا سمینار آشنایی با مکاتب، متودولوژی، طراحی، مدیریت و نگه داری مراکز داده به میزبانی مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات شرکت فولاد مبارکه و همکاری شرکت ایریسا در تاریخ 16 تیرماه 1398 در ساختمان مرکزی مجتمع فولاد مبارکه برگزار شد. مخاطبین این سمینار مدیران، متخصصین و کارشناسان فناوری اطلاعات گروه فولاد مبارکه، شرکت سهامی ذوب آهن، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد هرمزگان و دیگر شرکت های مرتبط بود. در ابتدای سمینار مهندس گل بو، مدیر فناوری اطلاعات مجتمع فولاد مبارکه به عنوان میزبان سمینار ضمن خیرمقدم به حضار در مورد راهبردهای کلان فناوری اطلاعات گروه فولاد مبارکه صحبت کرد. در ادامه مهندس نجف آبادی، مدیرعامل شرکت ایریسا به اقدامات این شرکت در راستای تحقق برنامه های مرتبط با زیرساخت فناوری اطلاعات گروه فولاد مبارکه اشاره کرد.
دکتر زاهدی، عضو کمیسیون کشوری شبکه و مراکز داده در این سمینار با تعریف زیست چرخ کلان مراکز داده و زیست چرخ مراکز داده صنعتی در ایران و جهان پرداخت و به سولات حضار پاسخ گفت. سمینار با برگزاری کارگاه بهینه سازی مراکز داده توسط دکتر محمد جواد بابایی، دبیر کمیسیون کشوری شبکه و مراکز داده به پایان رسید.