رفتن به محتوای اصلی

امضاء تفاهم نامه همکاری میان شرکت بین المللی ایریسا با باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان با موضوع تحول دیجیتال.
با امضا این تفاهم نامه درآینده شاهد "باشگاه فولاد مبارکه سپاهان هوشمند" خواهیم بود.