رفتن به محتوای اصلی

ولین کویل نورد شده با سیستم جدید اتوماسیون نورد و کویلر سبا توسط شرکت ایریسا عملیاتی شد.
عرض خسته نباشید خدمت کلیه همکاران ایریسا که با تلاش شبانه روزی در این شرایط سخت کرونا و بدون حضور شرکت دانیلی پروژه را به این نقطه رساندند.
روژه مشارکت در راه اندازی اتوماسیون جدید فولاد پیوسته سبا از اسفند ماه سال گذشته با راه اندازی سیستم سویچینگ نورد سبا که توسط همکاران شرکت ایریسا عملیاتی شده بود کلید خورد و با توجه به شرایط تحریم و کرونا و بدون حضور نفرات تیم دانیلی و عمدتا در خصوص فانکشن‌های اصلی و کیفی نورد که تنظیمات و راه اندازی آنها با کارشناسان سخت کوش شرکت ایریسا بود با تعداد محدودی توقف برنامه ریزی شده روزانه و موازی با تعدادی توقف تعمیراتی به این نقطه رسید. قرار است با تنظیمات نهایی 6 قفسه نورد و دو کویلر این ناحیه با سیستم جدید اتوماسیون راه اندازی و در اردیبهشت ماه 1400 در شات دان یکماهه ای قفسه جدید 7 نیز نصب و با این سیستم در مدار تولید قرار گیرد. هم زمان واحد فولاد سازی و ریخته گری قدیم نوسازی و با سیستم جدید اتوماسیون با کمک همکاران شرکت ایریسا وارد مدار تولید شود. شایان ذکر است که نگهداری این سیستم‌ها پس از راه اندازی با گسترش قرارداد نگه‌داری فعلی در تعهد شرکت قرار گیرد.
مهرداد صفاری پور - مدیر پروژه