رفتن به محتوای اصلی

پروژۀ تعویض و ارتقای PLC ها و سیستم اتوماسیون صنعتی واحد آماده سازی تختال فولاد مبارکه (واحد 28) با اتکا به دانش فنی داخلی انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا و به نقل از جواد ابراهیم نژاد، کارشناس طراحی برق، اتوماسیون، مخابرات و مسئول این پروژه گفت: سیستم قدیمی و ازرده خارج اتوماسیون واحد آماده سازی تختال، از نوع 155H PLC S5 ، پس از آنکه به دلیل تحریم ها با مشکل جایگزینی و پشتیبانی از سوی شرکت سازندۀ اصلی مواجه شد، با هدف پیشگیری از توقف خطوط تولید و ارتقای توانمندی، با همکاری کارکنان واحد آماده سازی تختال به عنوان بهره بردار، واحد مهندسی کارخانه و شرکت ایریسا به روزرسانی شد.

وی با تأکید بر اینکه این پروژه به منظور تعویض چهار دستگاه PLC به تعداد 3000 ورودی و خروجی که فرایند اصلی واحد آماده سازی تختال را کنترل می کردند، تعریف شد، مهم ترین مشکلات سیستم قدیم را که میتوانست منجر به بروز توقفات شود به این شرح اع م کرد: ا نبود امکان برقراری شبکه بین PLC های S5 و S7 ؛ نبود امکان دسترسی به PLC ها از نقاط مختلف سایت؛ نبود سیستم مانیتورینگ مناسب جهت عیب‌یابی سیستم های هیدرولیک و خطوط غلتکی؛ نبود امکان ثبت خطاها و گراف تجهیزات؛ نبود امکان اتصال به سیستم‌های جانبی نظیر سیستم‌های توزین؛ خرابیهای مکرر اینترفیس‌های (رله و اپتوکوپلر)سیگنال، با توجه به اینکه کارت های PLC از نوع 24 ولت و تجهیزات سایت از نوع 110 ولت بودند؛ محدودیت اضافه کردن سیگنال‌های تجهیزات جدید و اینترلا ک بین PLC ها؛ فرسودگی تابلوها و تجهیزات داخلی آنها و بهروز نبودن مدارک و نقشه های سیستم قبلی.

در همین خصوص محمدعلی سعیدی، کارشناس تعمیرات برق و اتوماسیون واحد آمادهسازی تختال افزود: طراحی این سیستم به‌گونه‌ای صورت گرفت که با بهینه سازی در نظر گرفته شده و تجمیع برنامه های مرتبط با آن، به‌جای استفاده از 4 عدد 3 ،PLC سیستم و برای رفع مشکل خرابی اینترفیس‌ها، کارت‌های قبلی با کارت های 110 ولت جایگزین شد.

همچنین رینگ سراسری شبکۀ اترنت در سطح سایت واحد آماده سازی تختال با استفاده از 2 کیلومتر کابل نوری و 15 عدد سوئیچ اترنت ایجاد شد که با این کار امکان کنترل، عیبیابی و دسترسی به PLC ها از نقاط مختلف سایت با حداقل زمان ممکن فراهم شد. وی از نصب 6 عدد Touch Panel در پولپیتهای اصلی این واحد خبر داد و اظهار داشت: با این اقدام، امکان عیب یابی محلی برای تعمیرات اضطراری برقرار شد؛ به‌نحوی‌که سیستم HMI مناسب برای عیب‌یابی سیستم‌های سه‌گانه هیدرولیک واحد و خطوط دریافت و ارسال و سایر تجهیزات، طراحی و برای کارهای مهندسی و تغییرات و عیب‌یابی نرم‌افزاری، یک عدد Engineering Station در نظر گرفته شد و کلیه PLC های موجود و جدید به رینگ شبکه متصل شد تا بدون تحمیل کمترین توقف به روند تولید، پروژه با موفقیت کامل و در توقفات برنامه‌ریزی شدۀ سایت انجام شود.

سعیدی ادامه داد: علاوه‌بر سود ناشی از کاهش توقف تولید به‌دلیل نوسازی، از محل مشارکت کارشناسان و مسئولان واحد آمادهسازی تختال و مهندسی کارخانه در مراحل مختلف پروژه، بالغبر 6 میلیارد و 500 میلیون ریال سود حاصل شد. در پایان از همکاری و حمایت‌های مدیریت و کارکنان معاونت‌های تکنولوژی و بهره‌برداری، مهندسی کارخانه، فولادسازی و ریختهگری مداوم، آمادهسازی تختال، طراحی برق و اتوماسیون مهندسی کارخانه و شرکت ایریسا که در تمامی مراحل پروژه، با اقدامات پیش‌بینی‌شده بر اساس برنامۀ زمان‌بندی و با رعایت اصول فنی و ایمنی، شرایط راه‌اندازی به موقع و با کیفیت این پروژه را فراهم کردند، تشکر و قدردانی کرد.