رفتن به محتوای اصلی

ورود صنایع فولادی به حوزه تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم یک الزام است.

دکتر سرائیان، مدیرعامل شرکت ایریسا:
ورود به حوزه تحول دیجیتال برای صنایع فولادی کشور یک الزام است. علت اصلی نیاز بازار، شرایط رقابت و حضور در عرصه بین المللی است. رقبای جهانی صنعت فولاد مثل آرسلور میتال و پوسکو این مسیر رو شروع کردند. فولاد مبارکه به اهمیت نقش انقلاب صنعتی چهارم و اثرگذاری تکنولوژی های نوظهور پی برد و اکنون پیشران هوشمندسازی صنعت فولاد کشور و الگویی ارزشمند برای صنعت کشور در این حوزه است.

تحول دیجیتال یک انتخاب نیست، شرط بقاء برای همه کسب و کارهای فعلی است.
تحول دیجیتال دارای دوبال اصلی است، یکی بال تکنولوژی و بال دیگر فرهنگ سازی که افراد و ساختارهای سازمانی را شامل میشود. این دوبال باید هم سو با هم حرکت کنند. تحول دیجیتال یک سفر است که باید بدانیم سفری بسیار پرچالش، سخت و زمان بر است. پس در نتیجه استمرار، صبوری، پشتکار و شوق به یادگیری را میطلبد. اساسا هدف تحول دیجیتال استفاده حداکثری از دارایی های فعلی است. مهم ترین دارایی هر کسب و کار اطلاعات است و باید بتوانید از اطلاعات و فرایندها به نحو احسن استفاده کنید. در این سفر قدم ها باید کوچک برداشته شود تا امکان اصلاح سریع را به ما بدهد.
همایش چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران
هتل المپیک تهران