رفتن به محتوای اصلی

به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا ، مقاله سیستم سطح دو ریخته گری مداوم شرکت ایریسا در اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فولاد که روز سه شنبه مورخ 26 آذرماه برگزار گردید، شرکت نمود و جزو 15 مقاله برتر انتخاب و حائز دریافت گواهینامه و تقدیرنامه گردید.
آقایان مهندس آرش صفوی کارشناس ارشد سیستمهای اتوماسیون سطح دو ریخته گری مداوم شرکت ایریسا و مهندس ابوالفضل کشمیری کارشناس ارشد سیستمهای اتوماسیون سطح دو ریخته گری مداوم شرکت ایریسا ، با ارائه این مقاله وبا بیان اینکه:" در ناحیه ریخته گری مداوم وجود سیستمی که بتواند کلیه فرایندهای ماشین ریخته گری را کنترل و هماهنگ کند واجب و ضروری می باشد"،اذعان نمودند:" بدون چنین سیستمی دستیابی به محصولی با کیفیت بالا و حداقل ضایعات امکان پذیر نمی باشد. این سیستم که اتوماسیون سطح دو ریخته گری است ،کلیه اطلاعات را از سایر سطوح اتوماسیون نظیر سطح یک دریافت کرده و پس از پروسس آنها و بدست آوردن داده های جدید، آنها را جهت اعمال به ماشین به سیستمهای کنترلی سطح یک ارسال و جهت ذخیره داده ها برای مدت زمان طولانی به اتوماسیون سطح بالاتر ارسال می کند."

در ادامه مهندس صفوی و مهندس کشمیری،ضمن بیان نتایج حاصل به شرح زیر:
• کاهش چشمگیر فعالیت های اپراتوری و اتوماتیک شدن آنها 

• اکثر اطلاعات دریافت شده از سمت ابزار دقیق و سطح یک اتوماسیون به صورت پیوسته ذخیره و پس از محاسبات لازم و بدست آمدن نتایج مانند میانگین فلوی لوپهای خنک سازی، ارزیابی و شناسنامه دار شدن شمشها، اطلاعات لازم برای سطوح بالا تر اتوماسیون و مدیریت ارسال میگردد.

• کاهش ضایعات و افزایش تولید شمش مطلوب.
• مدیریت و افزایش کیفیت شمش
• اتوماتیک شدن برش شمش و سیستم مارکینگ
به اهمیت این پروژه اشاره نمودند.

درانتهای این مراسم از نویسندگان مقالات تجلیل به عمل آمد.