رفتن به محتوای اصلی

به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا ، اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فولاد، در روز سه شنبه 26 آذرماه سال جاری در محل هتل هرمز بندر عباس با حضور مسئولان و پژوهشگران حوزه فولاد آغاز و در روز 27 آذرماه پایان یافت.در این کنفرانس صاحب نظران به ارائه مقالات علمی خود در حوزه ریخته گری فولاد پرداختند.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان جناب آقای مهندس ارزانی با بیان اینکه اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فولاد ، محلی برای گردهمایی دست اندرکاران و متخصصان کشور برای اشتراک گذاری دانش و اطلاعات است،گفت :هدف ما در اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فولاد، بومی سازی دانش تکنولوژی ریخته گری مداوم است.
وی با بیان اینکه صنعت،حاصل به نثر کشیدن تکنولوژی است، افزود:دانش در سطح کشور پراکنده است،یکی از اهداف این کنفرانس این است که این دانش را در کنار متخصصان این صنعت در ابعاد مختلف ریخته گری مداوم که در سطح کشور مغفول مانده است را شناسایی کرده و ساختارسازی کنیم.
وی تصریح کرد:امیدواریم بتوان تکنولوژی دانش ریخته گری مداوم را در کشور بومی سازی کنیم،برای رسیدن به این هدف ،پس از موضوع ساختار ،حضور نیروهای توانمند الزامی است و این شناخت در کنفرانس ایجاد خواهد شد.مجموعه شرکت های دانش بنیان باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و مدیریت واحد پیدا کنند،تا بتوانند تکنولوژی را بیافرینند.
در ادامه این کنفرانس 5 کارگاه تخصصی و 15 مقاله داخلی و 2 مقاله خارجی ارائه گردید.
در این کنفرانس شرکت ایریسا به ارائه دو مقاله پرداخت.
جناب آقای مهندس آرش صفوی کارشناس ارشد سیستمهای اتوماسیون سطح دو ریخته گری مداوم شرکت ایریسا ، جناب آقای مهندس ابوالفضل کشمیری کارشناس ارشد سیستمهای اتوماسیون سطح دو ریخته گری مداوم شرکت ایریسا و جناب آقای مهندس مختار امیری سرپرست کنترل پروسس فولاد هرمزگان به ارائه مقاله ای تحت عنوان اتوماسیون سطح دو ریخته گری مداوم شرکت ایریسا پرداختند.
مقاله ای تحت عنوان " کارخانه هوشمند:کاربرد سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا در فولاد هرمزگان " توسط سرکار خانم دکتر سوده امیری و جناب آقای دکتر میلاد حاجیان از شرکت ایریسا با همکاری بخش شبکه و زیرساخت فولاد هرمزگان ارائه گردید.