15 December 2018
0 Comments

توافق همکاری با شرکت Primetals Technologies

پیرو مذاکرات قبلی بین دو شرکت ایریسا و Primetals Technologies-PT کشور آلمان (شاخه برق و اتوماسیون صنعتی) در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۹۵ (۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶) و توافق برای همکاری مشترک در پروژهای داخل و خارج از کشور، در مجموع تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۹۵ (۶ مارس ۲۰۱۷)، سند توافق نامه همکاری دوجانبه بین دو شرکت در شهر استانبول ترکیه، به امضاء طرفین رسید.

این توافق نامه، توسط جناب آقای مهندس نیک فر (رییس هیئت مدیره) و جناب آقای مهندس طاهری (مدیریت محترم عامل ) وبه نمایندگی از شرکت ایریسا و آقای Zeiher مدیر عامل کسب و کار بخش برق و اتوماسیون صنعتی شرکت PT و آقای Ohlmeyerمدیر فروش نورد گرم بخش برق و اتوماسیون صنعتی شرکت PT به امضاء رسیده و اسناد بین آقایان مهندس طاهری و آقای Zeiher مبادله گردید.

در این جلسه آقای مهندس شریفی (مدیریت محترم مهندسی کارخانه فولاد مبارکه) و آقای مهندس گل بو (مدیریت محترم سیستمها و فن آوری اطلاعات) به نمایندگی از شرکت محترم فولاد مبارکه، مهندس فرشادفر نماینده معرفی شده از طرف شرکت ایریسا جهت پیگیری و ارتباط با شرکت PT و آقای Derinkok مدیر اجرایی دفتر شرکت PT در استانبول نیز حضور داشته اند.

جلسه در دو بخش صبح و بعدازظهر تشکیل شد که در جلسه صبح موارد فنی، قراردادی و مالی که در صورتجلسه ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۹۵ به امضاء طرفین رسیده بود صحبت و تصمیمات لازم جهت پیگیری های بعدی گرفته شد علاوه برآن درارتباط با مشکلات کارفرمای اصلی شرکت ایریسا، شرکت محترم فولاد مبارکه، نیز جناب آقای مهندس شریفی و جناب آقای مهندس گل بو صحبت های لازم را فرموده و در جریان روند کارهای اجرایی شرکت PT نیز قرارگرفتند و در ادامه در جلسه بعدازظهر اسناد امضاء و تبادل اسناد صورت پذیرفت.

امیدواریم امضاء این توافق نامه همکاری، باعث انجام فعالیت های بهتر پشتیبانی و خدمات ارائه شده به مشتریان، اجرای پروژهای مرتبط با کیفیت و استاندارد بالاتر به همراه آغاز ورود به بازارهای جدید در داخل و خارج از کشور ایران گردد.

  • راضیه محمدی

0 Comments

درج دیدگاه