رفتن به محتوای اصلی

شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا) در راستای شناسایی و همکاری با شرکای تجاری مرتبط و با هدف بهبود کیفیت فرایند خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز خود در حوزه برق، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق در نظر دارد تأمین کنندگان در این حوزه را شناسایی نماید لذا مستدعیست در راستای اجرای فرایند فوق ، نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات مرتبط با شرکت در حوزه های زیر حداکثر تا تاریخ 30/10/1399 به نشانی procurement@irisaco.com اقدام نمایید.

1- اساسنامه شرکت

2- میزان سرمایه ثبت شده شرکت

3- آگهی آخرین تغییرات شرکت

4- مستندات دفاتر فعال داخل و یا خارج کشور

5- صورت های مالی سه سال آخر

6- تعداد پرسنل

7- لیست تأمین های مهم سه سال اخیر با ذکر نام کارفرما

8- مستندات مربوط به نمایندگی و یا شرکای تجاری

9- و سایر مدرکی که نشان دهنده حسن سابقه در تأمین کالا یا ارائه خدمات توسط آن شرکت باشد.