رفتن به محتوای اصلی
توانمندی

توانمندیها

• تطبیق سریع با تغییرات محیطی در حوزه فعالیت ها و تقویت توان اجرایی و فنی
• آموزش و به روز رسانی دانش فنی
• ارتباط با شرکای تجاری و مراکز علمی

ارزش افزایی شرکت ایریسا در صنایع مادر کشور به ویژه در صنعت فولاد در بیش از ربع قرن فعالیت از طریق انجام پروژه های متعدد در ابتدا تصور می شده است تنها توسط شرکت های خارجی قابل انجام باشد.مهم ترین این موارد :

• نوسازی سیستم اتوماسیون انباشت و برداشت (بدون توقف)
• نوسازی سیستم حساس BMS گندله سازی
• نوسازی سیستم اتوماسیون گندله سازی (بدون توقف)
• نوسازی سیستم اتوماسیون احیا مستقیم شهید خرازی ، سبا و مدول E، سیستم کنترل شرکت هانیول آمریکا (شرایط تحریم)
• سیستم کنترل الکترود رگولیشن کوره های فولاد سازی (بومی)
• سیستم سطح 2و 3 فولادسازی و ریخته گری (بومی)
• سیستم هماهنگی تولید فولادسازی و ریخته گری PCS (بومی)
• نوسازی اتوماسیون خط بیلت ریخته گری فولاد خوزستان (71 روزه)
• نوسازی اتوماسیون صنعتی ، برق و ابزار دقیق خط نورد گرم
• نوسازی سیستم اتوماسیون باکس آنیلینگ نورد سرد (بومی)
• نوسازی خط CGL گالوانیزه کاشان (با 10% قیمت مشابه خارجی)
• سطح 2 تاندم پنج قفسه ای (بومی)
• تکمیل اتوماسیون سطح 1 تاندم پنج قفسه ای (پس از انصراف شرکت خارجی از ادامه کار)
• نوسازی درایوهای نورد گرم
• سیستم اسکادای فولاد مبارکه (بومی)
• نگهداری اتوماسیون صنعتی ، سیستم های اطلاعاتی ، شبکه و زیرساخت - فولاد هرمزگان و فولاد سنگان
• توسعه محصول بومی IS SUITE در 25 شرکت فولادی(معادل ERP های مطرح دنیا)
• ارتقای سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شرکت فولاد مبارکه
• توسعه سیستم های جامع مالی مخابرات ایران و استانها ( پروژه ملی )
• بومی سازی دانش پیاده سازی و استقرارERP ORACLE در بانک کشاورزی ، شرکت ملی فولاد و ایریسا
• توسعه زیرساخت های مرتبط با پرداخت های الکترونیکی (مبارکه ، سپیددشت و هرمزگان ، ذوب آهن) از طریق زنجیره تامین
• توسعه زیرساخت های AGILE برای سایر مشتریان (محیط زیست)
• طراحی و ایجاد شبکه جامع CAMPUS LAN شرکت فولاد مبارکه در سال 1380 و توسعه آن تا زمان حاضر
• راهبری و مدیریت زیرساخت مرکز کامپیوتر شرکت فولاد مبارکه شامل کلیه تجهیزات و سخت افزار MAIN FRAME و کامپیوترهای کاربران بدون وابستگی به شرکت زیمنس به مدت 15 سال
• طراحی و ایجاد نسخه بومی مرکز عملیات امنیت شبکه (SOC) زیر نظر مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان اولین پروژه مرکزعملیات امنیت بومی در کشور
• طراحی و ساخت سامانه هوشمند کنترل سوخت جایگاههای CNG (به صورت پایلوت)
• طراحی و ایجاد زیرساخت شبکه و مراکز داده در تمامی شرکتهای فولادساز بزرگ کشور
• پیاده سازی مرکز داده ذوب آهن اصفهان
• خدمات مشاوره تدوین و پیاده سازی نظام های حاکمیتی در گروه فولاد خوزستان