معرفی بخش مشاوره کسب و کار

 

 

معرفی بخش مشاوره کسب و کار

امروزه نقش بسزای بکارگیری دانش مدیریتی در موفقیت کسب و کار و دستیابی سازمان ها به اهداف خود بر همگان آشکار شده است و شرکت های پیشرو می کوشند با بهره گیری از بهترین تجربیات آزموده شده جهانی و اقتباس از مفاهیم و مدل های مرجع مدیریتی کسب و کار خود را با شاخص های جهان تراز رونق بخشند از این رو شرکت ایرسا از سال ۱۳۹۵ به منظور تکمیل سبد ارزش آفرینی به مشتریان، مشاوره کسب و کار را نیز به مجموعه خدمات و محصولات خود افزوده است. هدف از این تمهید یاری رساندن به شرکت ها در طی نمودن مسیر تعالی سازمانی، بهبود اثربخشی نظام های مدیریتی، افزایش کارائی فرایندهای کسب و کار و بالابردن سطح بلوغ سازمانی و منابع انسانی است. برای انجام این مهم، شرکت ایریسا از همکاری طیف گسترده ای از مشاورین حایز صلاحیت برخوردار گردیده است و با انجام فعالیت های مداوم تحقیق و توسعه می کوشد، مدل های به روز، آزموده شده و علمی مدیریتی کسب و کار را با توجه به ویژگی های سازمانی مشتریان متناسب سازی نموده و در قالب بسته های مشاوره ای و آموزشی ارائه نمایند.

حیطه فعالیت های مشاوره سازمانی شرکت ایریسا

مدیریت استراتژیک

 • مشاوره استقرار نظام مدیریت استراتژیک در سازمان
 • مشاوره طرح ریزی مدیریت عملکرد استراتژیک بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن
 • مشاوره راهبرد گذاری در سازمان
 • مشاوره ارزیابی و سنجش راهبردها

مدیریت فرایندهای کسب و کار

 • مشاوره استقرار نظام مدیریت فرایندی
 • مشاوره بازطراحی و تدوین فرایندهای کسب و کار
 • مشاوره مدیریت عملکرد سازمانی برمبنای فرایندها

مشاوره حوزه سرمایه انسانی

 • مشاوره مدیریت عملکرد سرمایه انسانی
 • مشاوره مدیریت شایستگی و مسیر شغلی
 • مشاوره مدیریت مربی گری سازمانی و جانشین پروری
 • مشاوره سنجش اشتیاق و رضایت شغلی، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری

مشاوره مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات

 • مشاوره تدوین برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 • مشاوره استقرار نظام های فرایندی فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 • مشاوره استقرار نظام های حاکمیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان

مشاوره معماری سازمانی

مشاوره نظام های مدیریت کیفیت

مشاوره نظام مدیریت ارتباط با مشتریان

مشاوره تحلیل استراتژیک نشان تجاری ( برند سازمانی)

مشاوره مدیریت دانش سازمانی


 

ویژگی های ممتاز شرکت ایریسا در مشاوره کسب و کار

 • برخورداری از گستره وسیعی از مشاوران حایز صلاحیت
 • ایجاد یکپارچگی میان حوزه های مشاوره سازمانی و سیستم های اطلاعاتی
 • برخورداری از توان کارشناسی قوی
 • انجام تحقیق و توسعه بر روی الگوهای به روز و کارامد مدیریتی
 • امکان استفاده و به اشتراک گذاری دانش سازمانی ذینفعان در صنایع کشور به ویژه در صنعت فولاد