پروژه های حوزه شبکه و زیرساخت

nis_projects

ردیف عنوان پروژه کارفرما تاریخ
۱ نگهداری و پشتیبانی تجهیزات شبکه و مرکز کامپیوتر شرکت فولاد مبارکه درحال اجرا
۲ راهبری، نگهداری، پشتیبانی و مانیتورینگ تجهیزات امنیتی ناحیه DMZ شرکت فولاد مبارکه درحال اجرا
۳ راهبری، پشتیبانی و توسعه شبکه Campus شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۹۱ تا کنون
۴ نگهداری، توسعه و پشتیبانی سرویس های مرکز داده شرکت فولاد مبارکه درحال اجرا
۵ طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت بومی (SOC) مرکز تحقیقاتمخابرات کشور درحال اجرا
۶ نگهداری، راهبری و توسعه شبکه و تجهیزات سخت افزاری بیمارستان رضوی مشهد درحال اجرا
۷ ارائه خدمات مشاوره، راهبری، نگهداری و پشتیبانی شبکه شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان درحال اجرا
۸ بهینه سازی شبکه ناحیه ریخته گری و نورد پیوسته فولاد سبا شرکت فولاد مبارکه درحال اجرا
۹ طراحی و راه اندازی شبکه سراسری Wi-Fi بیمارستان رضوی مشهد درحال اجرا
۱۰  انجام کلید در دست(E.P.C) سیستم اتوماسیون انبار نفت شهید منتظری (شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران – منطقه اصفهان) شامل طراحی، تهیه و تامین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی، تضمین عملکرد ، آموزش و پشتیبانی در حوزه نرم‌افزار، سخت‌افزار ، شبکه و زیرساخت و سیستم شناسایی براساس فنآوری RFID شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران –  منطقه اصفهان درحال اجرا
۱۱ راهبری، پشتیبانی، توسعه و نگهداری شبکه و زیرساخت شرکت مجتمع فولاد خراسان شرکت مجتمع فولاد خراسان ۱۳۸۹ تا کنون
۱۲ پشتیبانی، توسعه  شبکه شرکت فولاد هرمزگان شرکت فولاد هرمزگان ۱۳۹۰ تا کنون
۱۳ طراحی و اجرای طرح ارتقا امنیت و شبکه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در حال اجرا
۱۴ طراحی، پیاده سازی، نگهداری و توسعه سامانه مدیریت مکانیزه امکانات ورزشی شرکت فولاد مبارکه (سامانه اتوماسیون ورزش) شرکت فولاد مبارکه درحال اجرا
۱۵ نگهداشت و راهبری سرویس های پایه، سرورها (Hosting) و شبکه در مرکز داده شرکت یریسا شرکت مهندسی فولاد مبارکه در حال اجرا
۱۶ نگهداشت و راهبری سرویس های پایه، سرورها (Hosting) و شبکه در مرکز داده شرکت یریسا شرکت فولاد سنگ در حال اجرا
۱۷ بهبود، ارتقاء و توسعه شبکه و زیرساخت منطقی مرکز داده شرکت فولاد هرمزگان درحال اجرا
۱۸ طراحی و پیاده سازی سیستم بارنامه الکترونیکی با استفاده از کارت هوشمند شرکت فولاد مبارکه درحال اجرا
۱۹ طراحی و استقرار فرآیندهای ITIL و توسعه و استقرار نرم افزارسریر شرکت فولاد مبارکه درحال اجرا
۲۰ امکان سنجی اجرای پروژه یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی  شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۳
۲۱ نگهداری و پشتیبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت برق منطقه ای اصفهان ۱۳۹۳
۲۲ طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری واحد کروم کاری شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۳
۲۳ طراحی سیستم جامع اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۳
۲۴ طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی سیستم جامع کنترل تردد کارکنان شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۳
۲۵ طراحی تفصیلی، نصب وراه اندازی لایه منطقی مرکز داده شرکت فولاد مبارکه ۹۳-۱۳۹۰
۲۶ اجرای طرح توسعه شبکه  Campus (فاز های ۱ تا ۵) شرکت فولاد مبارکه ۹۳-۱۳۸۵
۲۷ ارتقاء و بهینه سازی شبکه واحد تاندم نورد سرد شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۳
۲۸ تهیه طرح جامع امنیت اطلاعات شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۲
۲۹ طراحی و پیاده سازی شبکه و زیرساخت ارتباطی شرکت فولاد سنگ ۱۳۹۳
۳۰ ایجاد سامانه نظارت بر توزیع و حمل محصول شرکت فولاد هرمزگان ۱۳۹۳
۳۱ طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری دفتر اصفهان شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۳
۳۲ استقرار سامانه مدیریت خدمات فنآوری اطلاعات (سریر) شرکت کشت و صنعت ماهی‌دشت ۱۳۹۲
۳۳ استقرار سامانه مدیریت خدمات فنآوری اطلاعات (سریر) شرکت کفش ملی ۱۳۹۲
۳۴ مشاوره، طراحی، پشتیبانی شبکه، زیرساخت و سرویس های آن شرکت پترو ساحل توسعه خلیج فارس ۱۳۹۳
۳۵ مشاوره، طراحی، راه اندازی طرح توسعه شبکه و زیرساخت بیمارستان رضوی بیمارستان رضوی مشهد ۱۳۹۲
۳۶ تهیه و تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی مرکز داده شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۳
۳۷ استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت مجتمع فولاد خراسان ۱۳۹۰
۳۸ تهیه و اجرای طرح ارتقاء مرکزISP شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۲
۳۹ استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۴۰ راهبری، پشتیبانی، توسعه و نگهداری شبکه و زیرساخت شرکت فولاد مبارکه ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰
۴۱ طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی شبکه محلی شرکت سایپا کاشان شرکت سایپا کاشان ۱۳۹۰
۴۲ نیازسنجی، طراحی و بهینه سازی شبکه جامع ارتباطی شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۲
۴۳  نیازسنجی و طراحی پایه سیستم جامع نظارت تصویری شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۲
۴۴ خدمات مشاوره، راهبردی و نظارت بر شبکهICT شرکت برق منطقه ای خوزستان شرکت برق منطقه ای خوزستان ۹۳-۱۳۸۹
۴۵ طراحی ، نظارت بر اجرا و پیکربندی تجهیزات فعال شبکه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۹۱
۴۶ طراحی، پیاده سازی، راه اندازیو توسعه  شبکه Campus  فولاد سبا شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۴۷  مشاوره، نصب و پیاده‌سازی تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات و مجازی سازی اطلاعات در شرکت برق منطقه‌ای خوزستان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ۱۳۹۱
۴۸ ممیزی امنیت اطلاعات شرکت پلیمر آریاساسول شرکت پلیمر آریا ساسول ۱۳۹۱
۴۹ ایجاد زیرساخت شبکه ای و منابع پردازشی برای سیستم های اتوماسیون صنعتی سطوح ۲ و۳ شرکت فولاد خوزستان ۱۳۹۲
۵۰ طراحی و اجرای سامانه مدیریت پارکینگ‌های بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی مشهد ۱۳۹۱
۵۱ پیاده سازی سامانه کنترل و مدیریت پارکینگ های بیمارستان رضوی بیمارستان رضوی ۱۳۹۱
۵۲ انجام خدمات مشاوره برای طراحی و پیاده سازی طرح امنیت در شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان شرکت توزیع برق ۱۳۹۱
۵۳ استقرار سیستم مدیریت پست الکترونیک شرکت فولاد خراسان ۱۳۹۱
۵۴ نظارت بر ایجاد سامانه واحد خدمات و اجرای زیر ساخت شبکه شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۵۵ تهیه و اجرای طرح ارتقاء امنیت شبکه Campus  شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۵۶ اجرای سامانه مدیریت هوشمند شناسایی و ردیابی سیستم حمل و نقل ریلی شرکت فولاد خوزستان بر اساس فنآوری RFID (بصورت پایلوت) شرکت فولاد خوزستان ۱۳۹۱
۵۷ طراحی و توسعه زیرساخت شبکه فولاد سبا شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۵۸ طراحی شبکه Campus LAN شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۵۹ انجام فاز شناخت ، نیازسنجی و طراحی پایه سیستم نظارت تصویری شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۲
۶۰ طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی شبکه جامع شرکت صنایع فولاد نطنز شرکت ذوب آهن نطنز ۱۳۹۰
۶۱ نگهداری، ارتقاء و توسعه زیر ساخت سخت افزاری ERP و MES شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ۹۰-۱۳۸۸
۶۲ نصب و راه اندازی و تآمین تجهیزات مرکز داده فولاد کاوه کیش فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۹۰
۶۳ طراحی، نصب و راه‌اندازی شبکه جامع رایانه‌ای  و ارتباطی شرکت سیمان اردستان شرکت سیمان اردستان ۱۳۹۰
۶۴ طراحی و ارتقاء امنیت شبکه شرکت فولاد هرمزگان شرکت فولاد هرمزگان ۱۳۹۰
۶۵ طراحی مرکز داده نیروگاه رامین اهواز نیروگاه رامین اهواز ۱۳۹۰
۶۶ طراحی و اجرای طرح بهبود و ارتقاء زیرساخت فیزیکی مرکز داده شرکت فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۶۷ طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه جامع شرکت فولاد هرمزگان ۹۲-۱۳۸۷
۶۸ طراحی، نصب و راه‌اندازی شبکه جامع رایانه‌ای  و ارتباطی شرکت فولاد غرب آسیا ۱۳۸۹
۵۹ مشاوره، ،طراحی، اجرا، نظارت و ارتقاء شبکه جامع و گسترده شرکت توزیع برق استان اصفهان ۱۳۸۹
۷۰ استقرار سیستم مدیریت سرویس‌های IT بر اساس چارچوب بین‌المللی ITIL در شرکت توزیع برق استان اصفهان شرکت توزیع برق استان اصفهان ۱۳۸۹
۷۱ استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) شرکت فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۷۲ مستند سازی، ارتقاء شبکه ، ارائه خدمات مشاوره و نظارتی شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان ۱۳۸۹
۷۳ اجرای طرح پایلوت کارت هوشمند سوخت CNG شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران ۱۳۸۹
۷۴ طراحی، نصب و راه‌اندازی شبکه سراسری(WAN) سازمان پزشکی قانونی کشور ۱۳۸۸
۷۵ ارائه خدمات مشاوره ، نظارت بر نصب فیزیکی ،  انجام خدمات نصب منطقی و راه‌اندازی شبکه جامع  شرکت مجتمع فولاد خراسان ۱۳۸۸
۷۶  نگهداری ، پشتیبانی و راهبری نرم افزار های کاربردی، شبکه و سخت افزار اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۸۸-۱۳۸۶
۷۷ طراحی و پیاده سازی سیستم‌های کنترلی و امنیتی شبکه بصورت High Secure شرکت فولاد مبارکه ۱۳۸۸
۷۸  طراحی، تامین تجهیزات، نصب و اجرای مرکز داده (DATA Center) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران –  منطقه اصفهان ۱۳۸۸
۷۹ طراحی سیستم نظارت تصویری (CCTV) شرکت سیمان اردستان ۱۳۸۷
۸۰ مشاوره و نظارت بر طراحی ، اجرا و راه اندازی شبکه جامع پالایشگاه آبادان شرکت پالایش نفت آبادان ۱۳۸۷
۸۱ مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی شبکه جامع و زیرساخت کامپیوتری شرکت سیمان اردستان ۱۳۸۷
۸۲ طراحی شبکه جامع رایانه‌ای  و ارتباطی شرکت مجتمع فولاد خراسان ۱۳۸۶
۸۳ طراحی و اجرای مرکز داده  (Data Center) اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۱۳۸۸
۸۴ طراحی شبکه بیمارستان ایرانیان دبی (امارات متحده عربی) بیمارستان ایرانیان دبی ۱۳۸۶
۸۵ نظارت بر حسن اجرای شبکه ساختمان ستاد سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور ۱۳۸۶
۸۶ طراحی شبکه ها LAN  ساختمان ستاد و ساختمان‌های تهران سازمان پزشکی قانونی کشور ۱۳۸۵
۸۷ انجام فعالیت شناخت، مستند سازی طراحی و اجرای  ارتقاء  شبکه سازمان بنادر و دریانوردی(تهران) سازمان بنادر و دریانوردی ۱۳۸۵
۸۸ تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه جامع کامپیوتر – ارتباطی مجتمع مس سرچشمه – کرمان مجتمع مس سرچشمه ۱۳۸۵
۸۹ طراحی شبکه جامع اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ۱۳۸۵
۹۰ طراحی ، تامین تجهیزات و راه اندازی شبکه VPN شرکت هنکل پاکوش شرکت هنکل پاکوش ۱۳۸۴
۹۱ طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه جامع صنایع هفتم تیر صنایع شیمیایی خراسان ۱۳۸۴
۹۲ طراحی، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبکه LAN بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی مشهد ۱۳۸۴
۹۳ نگهداری ، راهبری و توسعه مرکز ISP دانشگاه آزاد خوراسگان ۱۳۸۲
۹۴ طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه ساختمان مرکزی شرکت فولاد مبارکه ۱۳۸۲