همکاران خارجی شرکت ایریسا


شرکت ایریسا از ابتدای تاسیس تا کنون، به منظور پاسخگویی شایسته و همگام با تکنولوژی های روز دنیا به صنایع کشور، همواره همکاری گسترده ای با شرکت های خارجی صاحب نام تامین کننده تکنولوژی داشته است. عملکرد شرکت ایریسا در این بین همواره به گونه ای بوده است که گستره فعالیت های این شرکت در این خصوص هرگز محدود به عملکرد تجاری و حضور به عنوان یک واسطه نباشد و در جریان تامین تکنولوژی، تجهیزات و سیستم های مربوطه از طریق شرکت های خارجی، انتقال کامل دانش فنی و مهندسی از اجزاء لاینفک قراردادهای منعقده با این شرکت ها بوده و خواهد بود. پروژه های عظیمی که با استفاده از تکنولوژی های تراز اول و بروز دنیا به تنهایی و بدون مشارکت شرکت های خارجی اما پس از یک همکاری محدود و مشخص با این شرکت ها، با موفقیت کامل به انجام رسانیده است شواهدی محکم بر این مدعاست.

برخی از شرکت هایی که ایریسا با آنها همکاری داشته است عبارتند از :

partners  SIEMENS

MOORE

ABB

YOKOGAWA

E+H

KROHNE

ARCA