نمودار سازمانی

مدیران ارشد 

حسین نوریان

مدير كسب و كار مشاوره كسب و كار


h.nourian@irisaco.com

احسان حشمت نژاد

مدیر کسب وکار شبکه و زیرساخت


e.heshmat@irisaco.com

علی اکبر بابائی

مدير كسب و كار سيستم هاي اطلاعاتی


a.babaei@irisaco.com

مسعود سلیمی

مدیر کسب و کار اتوماسیون


m.salimi@irisaco.com

بهروز پورمیری

مدیر توسعه منابع انسانی و سازماندهی


b.pourmiri@irisaco.com

راضیه محمدی

مدیرروابط عمومی و دفتر مدیر عامل


r.mohammadi@irisaco.com