شرکت های زیر مجموعه

 


shakhes شرکت مهندسی شاخص کنترل اسپادان شرکت مهندسی شاخص کنترل اسپادان  با ارائه خدمات مهندسی، مشاوره،نظارت،تامین تجهیزات،راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی پروژه ها و نیز تدارک و فروش تجهیزات در حوزه های تخصصی برق،ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی بوده و با ارائه راه حل های جامع جهت رفع نیاز های مشتریان، بهینه سازی و بهبود عملکرد کمی و کیفی سیستم های مورد استفاده در صنایع مختلف با به کار گیری آخرین روش ها و فن آوری های روز دنیا و یا فناوری های بومی حاصل دانش و خلاقیت داخلی و هم تراز با فن آوری های روز پاسخگوی نیاز های مشتریان و ایجاد ارزش برای آنان می باشد.

شرکت مهندسی سامانه های پشتیبان تصمیم (تاکبن) شرکت مهندسی سامانه های پشتیبان تصمیم ارائه دهنده خدمات  طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبان تصمیم ،  برنامه ریزی و زمان بندی تولید ، طراحی سیستم های مدیریت موجودی ، – مطالعات امکان سنجی و تحلیل سود و زیان ، مدیریت زنجیره تامین شامل مکان یابی، تخصیص، توزیع، حمل و نقل و … پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد

شرکت بین المللی آموزش علوم و فناوری اطلاعات سروش سپاهان(سیتکو) شرکت بین المللی آموزش علوم و فناوری اطلاعات سروش سپاهان ارائه دهنده خدمات آموزشی  و نمایندگی NIIT  در ایران با بهره گیری از متدولوژی آموزشی LACC نیازهای آموزشی مشتریان خود را در حوزه فناوری اطلاعات تامین می نماید