راهکارهای مجازی سازی

pi-majazisazi


در دنیای امروز مباحث صرفه جویی در فضا، منابع و انرژی از دغدغه های روز محیط های IT می باشد. با توجه به پیشرفت مباحث مدیریت و محاسبه هزینه های جزء جزء منابع استفاده شده در هر بخش از سازمان، در بخشهای IT نیز محاسبه و کاهش هزینه ها، منجر به علوم و فنون جدیدی در IT گردیده که علاوه بر مزایای کاهش هزینه در مدیریت و افزایش سرعت سرویس دهی انقلاب بزرگی پدید آورده است. مجازی سازی در لایه های مختلف مطرح گردیده و هرکدام مزایایی را به فعالیت های IT افزوده است.
زیرساخت مجازی امکان می دهد تا منابع فیزیکی مانند سرورها، ابزارهای ذخیره سازی داده و غیره به صورت ماشین های مجازی در تمام بستر زیرساخت برای حداکثر بهره وری به اشتراک گذاشته شود. نیازهای کسب و کار نیروی محرکه ایست که باعث اختصاص دادن پویای منابع فیزیکی زیر ساخت، به برنامه ها و حتی رشد و تغییرات آنها می شود.
تجمیع سرورها و فضای ذخیره سازی به همراه امکانات شبکه در یک مکان  این امکان را فراهم می آورد که نرم افزارها و برنامه ها می توانند هنگامیکه و در جاییکه به آنها نیاز دارند، مورد استفاده قرار گیرند. این بهینه سازی منابع برای سازمان انعطاف پذیری بیشتری را به همراه می آورد و نیز باعث کاهش شدید هزینه های سنگین تهیه تجهیزات  و هزینه های عملیاتی می گردد.

محصولات و خدمات قابل ارائه

• ارائه خدمات مشاوره، بررسی اولیه و امکان سنجی وضعیت موجود مرکز داده سازمانها شامل بررسی سرویس‌ها و موانع احتمالی درصورت تلفیق، بررسی سخت‌افزارهای موجود و کاربری آنها
• مشاوره، طراحی، نصب تجهیزات و اجرای بستر سخت افزاری ، پیاده سازی بستر مجازی سازی
• طراحی و اجرای مراکز داده مجازی
• طراحی و اجرای سایت های پشتیبان مبتنی بر راهکارهای VMware
• طراحی و اجرای Public and Private Cloud
• طراحی و اجرای سرویس های زیرساخت به مراکز داده مانند پایش مرکز داده یا NOC و پشتیبان گیری
• طراحی و اجرای زیر ساخت فیزیکی و سخت افزاری مراکز داده مجازی
• طراحی و راه اندازی سایتهای پشتیبان در نقاط جغرافیایی مختلف (Site Recovery Service)
• طراحی و راه اندازی Virtual Network Switches با استفاده از Cisco Nexus Series Switches
• تدوین و ارائه طرح انتقالی (Migration Plan) سرورهای فیزیکی موجود سازمان به محیط مجازی همراه با طراحی و پیاده سازی روال‌ها و ابزارهای مورد نیاز جهت راهبری و پشتیبانی زیرساخت‌ های ایجاد شده

 

استفاده از مجازی سازی پاسخ مناسبی است به نیازمندیهای زیر:
• بهبود استمرار کسب و کار: با استفاده از مجازی سازی، دسترس پذیری سخت افزار و سیستم های کاربری افزایش می یابد و این خود باعث بهبود و استمرار در کسب و کار سازمان می گردد.
• کاهش هزینه: هزینه مراکز داده خود را با کوچک کردن زیر ساخت فیزیکی و افزایش نرخ بهره وری و کاستن تعداد سرورها، کاهش دهید. سرورهای کمتر و سخت افزار های مرتبط کمتر، یعنی کاهش دارایی ها و کاهش مصرف نیرو و تجهیزات تهویه. همچنین ابزار مدیریت بهتر به شما اجازه می دهد تا نرخ تعداد مدیر شبکه به تعداد سرورها را بهبود بخشید و نیاز به کارکنان کمتری داشته باشید
• افزایش بهروری عملیاتی: با اشتراک منابع زیر ساخت و حذف کردن میراث مدل یک برنامه روی یک سرور و با یکپارچه سازی سرورها، از منابع فعلی بیشتر بهره گیری می گردد.
• انعطاف پذیری بهتر: انعطاف پذیری عملیاتی را بدست آورید. به تغییرات خود با مدیریت پویای منابع، تامین سریعتر سرور و بهبود گسترش برنامه ها و نرم افزارها پاسخ بگویید.