راهکارهای امنیتی Highsec

شرکت ایریسا با توجه به تجارب خود در حوزه امنیت  و با استفاده از فناوری‌ها، استانداردها و دانش ‌روز مرتبط با امنیت فضای مجازی، بسته امنیتی یکپارچه (HighSec)  را بمنظور ارتقای سطح امنیت سازمانها معرفی و ارائه نموده است. این بسته امنیتی شامل راه حل هایی بوده که اجرای آنها بصورت یکپارچه ، می‌تواند و ضعیت  امنیت سازمان ها را به میزان قابل ملاحضه ای بهبود بخشد.
hisec

محصولات و خدمات قابل ارائه در این راهکار :

 طراحی امن شبکه- ایمن سازی شبکه های موجود
 ارزیابی امنیتی و تست نفوذ شبکه های رایانه ای (Technical Audit & Penetration Test)
 مقاوم سازی شبکه های رایانه ای (Network Hardening)
 ایمن سازی نقاط پایانی (End Point Security)
 سامانه یکپارچه تحلیل رویدادهای امنیتی ( سیترا)
 مشاوره، طراحی و استقرار مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)