آدرس و تلفن دفاتر سازمان

دفتر مرکزی اصفهان

اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، کوچه شهید هدایتى، پلاک ۵، کدپستى ۱۴۵۹۱ – ۸۱۶۳۸

صندوق پستى : ۶۸۸ / ۸۱۶۴۵
تلفن: ۷۴۹-۳۶۶۶۰۷۳۰ (۳۱)
دورنگار : ۳۶۶۶۰۷۴۵ (۳۱)
پست الکترونیکى : info@irisaco.com


ساختمان شماره ۲ اصفهان
خیابان شریعتی، کوچه شرف الدین،کوچه ورپشتی، کد پستی ۴۶۷۸۰- ۸۱۷۳۹
تلفن: ۳۶۲۸۷۴۶۵(۳۱)
دورنگار : ۳۶۲۸۷۷۶۲(۳۱)
esf2


دفتر تهران

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت –  کوچه ارمغان غربی ساختمان رز – پلاک ۶۴ – طبقه ۲ – واحد ۶

تلفن: ۲۲۰۲۳۸۰۲ (۲۱)
دورنگار : ۲۲۰۴۰۳۶۸ (۲۱)
پست الکترونیکى : tehran-office@irisaco.com
tehran2


دفتر اهواز
کیانپارس – خیابان ششم غربی – فاز ۱ – پلاک ۱۰۰ کد پستی ۳۵۵۳۴-۶۱۵۵۸
تلفن: ۳۳۳۸۸۳۳۰ (۶۱)
دورنگار : ۳۳۳۸۸۴۳۶ (۶۱)
پست الکترونیکى : ahwaz-office@irisaco.com

ahvaz


دفتر بندرعباس
بندرعباس – بلوار امام خمینی – نبش خیابان آزادگان – ساختمان عرفان واحد ۳۶ . کد پستی ۳۹۹۶۴-۷۹۱۵۷
تلفن: ۳۳۳۱۸۱۷۰ (۷۶)
دورنگار : ۳۳۳۱۸۱۶۶ (۷۶)
پست الکترونیکى : bandaroffice@irisaco.com

ahvaz