خدمات در حوزه سیستم های اطلاعاتی

services-is

بخش سیستم های اطلاعاتی شرکت ایریسا، با بهره گیری از توان مندی و تجربه کارشناسان خود و با استفاده از متدولوژی های روز توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی، همگام با تحولات فن آوری و تأمین الزامات مدیریت کیفیت، خدمات خود را در سطح صنایع و سازمان های کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.

طراحی ، تولید و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز مشتری در حوزه های ... تولید و لجستیک بازرگانی مالی منابع انسانی

طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه با رویکرد ERPمتناسب با نیاز مشتری

پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های ERPاستاندارد با مشارکت شرکت های مجرب خارجی

پیاده سازی و پشتیبانی محصول IS Suite به عنوان یکERP ایرانی مبتنی بر بهترین تجارب صنعت فولاد (طرح برگزیده جشنواره خوارزمی ۱۳۸۸)

مشاوره و نظارت بر طرح های جامع ICT

طراحی، تولید و توسعه سیستم های تحلیلی و گزارش های مدیریتی (BI , OLAP)

تولید و توسعه سیستم های ویژه پشتیبان مدیریت (SEM،BPM,KM)

ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه سیستم های اطلاعاتی (IS)، فناوری اطلاعات(IT)، سازمان و مدیریت

ارائه دوره های آموزشی استاندارد در زمینه های مختلف IT

ارائه و استقرار سیستم جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات مکانیزه (IRISA-eMMS)