ارائه یک روش تخصیص تختال به ورق عریض

news96
پیام مدیر عامل – نورز ۱۳۹۶
۱ فروردین ۱۳۹۶
تودیع و معارفه
مراسم معارفه مدیر عامل ایریسا
۲۶ مهر ۱۳۹۶

ارائه یک روش تخصیص تختال به ورق عریض

icon1

 این مقاله به یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری عملیاتی در حوزه صنعت فولاد می پردازد. در این مقاله مسئله تخصیص تختالهای کوتاه به سفارشهای ورق عریض و همچنین مسئله برش تختالهای بلند در کارخانجات نورد ورق عریض مطرح است. این مسئله در حوزه تحقیق در عملیات یک مسئله برنامه ریزی مختلط غیرخطی ۲میباشد و یک روش حل ابتکاری برای آن توسعه یافته است. در این روش ابتدا تختالهای بلند به صورت مجازی بریده شده و به تختالهای کوتاه اضافه میگردند. سپس ترکیب های امکانپذیر سفارشات، تختال ها و سیکل های تولیدی مختلف ایجاد شده و برای هر یک، ویژگیهای ورق مادر محاسبه می گردد. در ادامه برای هر ترکیب سفارش، تختال و سیکل تولیدی، ترکیبهای تعدادی ورقهای عریض روی ورق مادر محاسبه میگردد. در نهایت بر اساس هزینه هر ترکیب تعدادی، برنامه تخصیص تختالهای کوتاه به ورقهای عریض و برنامه برش تختالهای بلند به دست میآید، به نحوی که اهداف کلیدی تولید حاصل گردد.

مشاهده کامل مقاله ….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>